Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018.zip

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczytniki

Do pobrania:

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

INFORMACJA

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok została naliczona zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez Właścicieli nieruchomości.
Numery kont indywidualnych dla płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz stawki płatności nie uległy zmianie, a płatność jest regulowana w systemie kwartalnym.
Terminy płatności nie uległy zmianie i są następujące:
- styczeń, luty, marzec do 20 marca br;
- kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca br;
- lipiec, sierpień, wrzesień do 20 września br;
- październik, listopad, grudzień do 20 grudnia br.


Płatność należy dokonywać przelewem na poczcie, w banku, przez Internet lub w kasie Urzędu Gminy pokój nr 3 (I piętro).
W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami za kwartał…/….rok, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości”
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 62 76 25 001 lub 62 76 25 015 wew. 37

 

Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto Czysta Gmina"

  • Uchwała  XII/53/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 sierpnia 2017 roku
  • Uchwała VI/29/2015 w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 marca 2015 roku.pdf
  • Uchwała VI/28/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".pdf

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska:  www.mos.gov.pl/komunalne

Plan Gospodarki Odpadami  dla woj. Wielkopolskiego na lata 2012-2017:
http://www.bip.umww.pl/pliki/2012/DSR/pgo_wielkopolska_2012_2017.pdf

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualności i uchwały:  http://www.czystemiasto.pl/   

ARCHIWUM

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Do pobrania:

Kurenda ws. odbioru odpadów wielkogabarytowych - październik 2017r.pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Do pobrania:

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.zip

 

Gmina Szczytniki realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego główny celem jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz.1399 ) oraz akty wykonawcze do ustawy. Zgodnie z powyższą ustawą Gmina jest zobowiązana osiągnąć każdego roku odpowiedni poziom. Na rok 2015 wynosi 16% i będzie z roku na rok ulegał zwiększeniu...(więcej)

 

W ubiegłym roku zmieniono ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy nowe zadania związane z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W załączeniu  informacja dla mieszkańców gminy.

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 937

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij