2012

W piątek 28 grudnia 2012 r. w Restauracji „Polanin” w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący...(szczegóły)

W dniu 27 listopada 2012 roku Pani Pelagia Spisz mieszkanka Sobiesęk Trzecich z gminy Szczytniki obchodziła 100-lecie urodzin . Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja z gminy Szczytniki...(szczegóły)

   W Filii Bibliotecznej w Iwanowicach 28 listopada 2012 roku w godzinach 10.00-12.30 odbyło się szkolenie/warsztaty pn. „Dotacje i rozliczanie projektów z POKL” dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013...(szczegóły)

                                       INFORMACJA

                o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki,
                                    w sezonie zimowym 2012/2013

1. Droga krajowa Nr 12 : odcinek Kalisz (gr. miasta ) – Opatówek – Chojno ( gr. woj. łódzkiego )
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu               
tel. 62/764 92 15 wew. 22  lub 62/764 99 29

2. Drogi powiatowe

Koordynatorem d/s zimowego odśnieżania jest Pan Stanisław Jamnicki – z-ca Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu
  tel. 62/501 42 30 lub 665 125 151

3. Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach
w godz. urzędowania, tj.    
poniedziałek:               8.00 - 16.00
od wtorku do piątku:   7.00 - 15.00
tel. 62/762 50 01 wew. 38
kontakt interwencyjny : tel. 722 323 365

 

21.11.2012

Informacja o realizacji projektu

Ponad 5 kilometrów utwardzonej drogi powiatowej z Zajączek do Iwanowic oddano 19 listopada 2012 r. oficjalnie do użytku. Inwestycja kosztował 700 tysięcy złotych. Pół miliona zł przekazał Urząd Marszałkowski i po 100 tysięcy złotych powiat i gmina Szczytniki...(szczegóły)

14.11.2012

O G Ł O S Z E N I E

    Uprzejmie informuję Szanownych Państwa, mieszkańców Gminy Szczytniki, że w dniu 22  listopada 2012 r. tj. w  czwartek o godz. 12.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren. Ustala się do stosowania jeden sygnał ćwiczebny:
- dźwięk ciągły syreny trwający 1 minutę.


Przepraszam za powstałe utrudnienia i niedogodności.

                                                                                                  SZEF
                                                                                        OBRONY CYWILNEJ
                                                                                        GMINY SZCZYTNIKI

                                                                                                  WÓJT
                                                                                        / - / Marek Albrecht

   W dniu 11 listopada 2012r w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach odbyły się Gminne obchody Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek, Radni Gminni ...(szczegóły)

09.11.2012

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szczytniki”

W dniu 27 października odbył się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu egzamin praktyczny z zakresu kursu podstawowego strażaków ratowników OSP.Z terenu naszej gminy w egzaminie udział wzięły dwa zastępy strażaków z OSP Kuczewola (10 osób) oraz jeden zastęp z OSP Szczytniki...(szczegóły)

23 października na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach gościł Pan Łukasz Wierzbicki, redaktor, biografista, podróżnik oraz autor książek dla dzieci takich jak: „Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek", "Historia prawdziwa”...(szczegóły)

24.10.2012

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Szczytniki
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od miesiąca uczniowie Zespołu Szkół w Stawie w gminie Szczytniki mogą cieszyć się nowym boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią. 11 września 2012 r. obiekt został oficjalnie oddany do użytku społeczności szkolnej...(szczegóły)

04.10.2012

Remont świetlicy wiejskiej w msc. Sobiesęki Trzecie

   W miejscowości Sobiesęki Trzecie, przy olbrzymim zaangażowaniu mieszkańców, odnowiono świetlicę wiejską. Zakres robót obejmował zakup i montaż okien wraz z parapetami oraz położenie płytek ściennych i podłogowych. Istniejąca świetlica jest jedyną świetlicą wiejską w Sobiesękach Trzecich.
Na powyższy projekt Gminie Szczytniki przyznano dofinansowanie z PROW w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”  w wysokości 7990,47 zł.

W niedzielne popołudnie, 30 września 2012 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie oddanego do użytku po rewaloryzacji rynku w miejscowości Iwanowice. Zgromadzonych powitali W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Pan Benedykt Owczarek oraz Radny Gminy Szczytniki Pan Piotr Zimny...(szczegóły)

W niedzielę 23 września bieżącego roku w Szczytnikach obchodzono 30 rocznicę poświęcenia pomnika ku czci o. Augustyna Kordeckiego. Z tej okazji pod pomnikiem sławnego obrońcy Jasnej Góry odprawiona została msza św., której przewodniczył ksiądz dr Władysław Czamara. Wygłosił on płomienne kazanie...(szczegóły)

27.09.2012

Oszukują rolników dla unijnych pieniędzy

  W ostatnim czasie do rolników powiatu kaliskiego zgłaszają się przedstawiciele firm oferujących wykonanie oceny gospodarstwa. Informują, że działają na zlecenie ARiMR, Izb Rolniczych czy Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W rzeczywistości wyżej wymienione instytucje nie zlecają żadnych ocen, szkoleń i audytów, a firmy doradcze kłamią, aby wyciągnąć pieniądze. W ramach programu "Usługi Doradcze w Rolnictwie" jest jeszcze spora suma niewykorzystanych środków unijnych. Za kompleksową ocenę gospodarstwa można otrzymać nawet 2500 zł, które płaci ARiMR. Wystarczy wniosek o wykonanie takiej usługi podpisany przez rolnika.Nic więc dziwnego, że także nieuczciwe formy doradcze zaczęły być aktywne na tym polu. Rzetelna ocena, wskazująca błędy wymaga czasu i z pewnością nie przeprowadzi się jej w kilka godzin.Warto wyjaśnić, że rolnicy ubiegający się o przyznanie dopłat czy dotacji z programów unijnych, zobowiązani są do przestrzegania zasad tzw. wzajemnej zgodności i jest to poddawane kontroli. Ocena gospodarstwa może być więc pożyteczna - jednak nie jest ona obowiązkowa. Ma jedynie pomóc rolnikowi w określeniu, czy spełnia obowiązujące normy.

Więcej informacji można uzyskać u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy
pod nr tel. 62/7625001 wew. 37.

 

26.09.2012

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu elektrowni wiatrowych.

13.09.2012

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szczytniki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.09.2012

ZMIANA SIEDZIBY FILII BIBLIOTECZNEJ W STAWIE

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach
uprzejmie informuje, iż Filia Biblioteczna w Stawie została przeniesiona               i mieści się obecnie w budynku Zespołu Szkół w Stawie, ul. Karola Świerczewskiego 3 (część gimnazjalna).
Uległy także zmianie godziny otwarcia biblioteki.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10.00 - 14.00.  

ZAPRASZAMY.

 

Mieszkańcy Główczyna mają nową drogę. Ponad 1 kilometr 200 m wybudowano dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gruntów Rolnych. Koszty inwestycji to prawie 350 tysięcy złotych, po nowej trasie zorganizowano już dowozy dzieci do szkoły. Mieszkańcy Główczyna od dawna apelowali o naprawę drogi...(szczegóły)

06.09.2012

HARMONOGRAMY dowozu uczniów

W załączonych plikach znajdują się harmonogramy dowozu uczniów do poszczególnych Zespołów Szkół na terenie gminy Szczytniki obowiązujące od września 2012r.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się

Harmonogramy:

31.08.2012

OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szczytniki
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19 sierpnia 2012 roku w miejscowości Staw odbyły się Gminne Dożynki – Regionalne Święto Pomidora. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00 uroczystą Mszą świętą...(szczegóły)

21.08.2012

O b w i e s z c z e n i e

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Szczytniki

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W dniu 11 sierpnia 2012r. na Obiekcie Sportowym - Boisko Orlik 2012 w Szczytnikach, rozegrany został Letni Strażacki Turniej Piłki Nożnej. W rozgrywkach  wzięło udział 5 zespołów z gminy Szczytniki...(szczegóły)

10.08.2012

Dożynki Gminne 2012

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Szczytniki oraz gmin sąsiednich na wspólną zabawę i świętowanie zbioru plonów na Gminnych Dożynkach 2012 - Regionalne Święto Pomidora.

19 sierpnia 2012 godz. 14.00
Plac przy Zespole Szkół w Stawie

szczegóły na załączonym plakacie

Niezwykle ważny jubileusz obchodziła w minioną niedzielę, tj. 5 sierpnia 2012r. OSP w Iwanowicach. 115- lecie OSP  świętowali miejscowi druhowie. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego przybyli parlamentarzyści, władze województwa, powiatu i okolicznych gmin. Odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków, a OSP Iwanowice otrzymała sztandar i wóz bojowy...(szczegóły)

Organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 15 lipca 2012 r. była Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Zawodniej, która  przygotowała teren na boisku sportowym w Marchwaczu przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Szczytnikach...(szczegóły)

W czwartek 5 lipca 2012r. w Restauracji "Zgodna" w Szczytnikach 26 par z terenu gminy odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jubilatów odznaczył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht...(szczegóły)

02.07.2012

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

26.06.2012

Badanie mammograficzne

 

Badanie mammograficzne wykonywane w ramach programu NFZ

10 czerwca Orkiestra Dęta Osp Iwanowice brała udział w XXII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Ciechocinku. Przegląd zorganizował  Związek OSP RP i Burmistrz Ciechocinka. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 11 orkiestr, 600 uczestników z  6  województw.Nasze województwo reprezentowały Orkiestry Dęte...(szczegóły)

6 czerwca 2012 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach gościł Wiesław Drabik popularny krakowski pisarz dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Przedszkolu „Tęcza” w Szczytnikach. Dzięki głośnemu czytaniu w miejscowej bibliotece i przedszkolu dzieci wcześniej zapoznały się z twórczością autora...(szczegóły)

W piątek 1 czerwca w godzinach porannych odszedł nagle do wieczności  Ksiądz Rezydent parafii Iwanowice Jan Wróblewski w 52 roku życia i 26 roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe Ś.p.Księdza Jana odbyły się w poniedziałek 4 czerwca o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Iwanowicach...(szczegóły)

30.05.2012

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”.

Ponad 80 osób uczestniczyło w „Gwiaździstym Zlocie Drużyn Pożarniczych - Strażacy na rowery” jaki odbył się w sobotę, 26 maja, w Brzezinach. Uczestnicy, aby wygrać najpierw musieli przejechać swoje wyznaczone trasy rowerowe, oczywiście nie łamiąc przepisów,  potem pozytywnie przejść trzy konkursy: wiedzy pożarniczej i ekologicznej, konkurs udzielania pomocy i sprawnościowy na rolce kolarskiej... (szczegóły)

24.05.2012

PODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy Szczytniki składa serdeczne podziękowanie
      Panu Zenonowi Siewieja
za bezinteresowne przekazanie na rzecz Gminy Szczytniki dwóch sztuk przenośnych hydrantów. Jesteśmy przekonani, że ten podarunek zostanie właściwie wykorzystany na terenie parku otaczającego urząd oraz przy innych pracach, których wykonywanie usprawni.
Szanowny Panie dziękujemy za życzliwość i bezinteresowność, jednocześnie życząc wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
                                

                                                                              Z wyrazami szacunku
                                                                              Wójt Gminy Szczytniki

 

17.05.2012

Informacja o wynikach postępowania konkursowego

W dniu 16 maja 2012 roku w wyniku procedury konkursowej wyłoniono kandydatów na stanowiska dyrektorów w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Szczytniki. Poniżej informacja o wynikach postępowania konkursowego.

Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorskie

 

Dnia 3 maja 2012 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 50-lecia  powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczynie połączona z gminnymi obchodami „Dnia Strażaka”. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców oraz przybyłych na tę uroczystość gości...(szczegóły)

W dniu 28 kwietnia br. w miejscowości Racot, w powiecie kościańskim odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom”. W grupie gimnazjalistów I miejsce zajął Adrian Lipiński, uczeń Gimnazjum w Iwanowicach, który reprezentował powiat kaliski jak również naszą gminę ...(szczegóły)

30.04.2012

Mistrzostwa gminy Szczytniki na rolce kolarskiej

W  piątek 27 kwietnia 2012 roku, w sali gimnastycznej Gimnazjum w Stawie, zostały rozegrane mistrzostwa gminy Szczytniki na trenażerach kolarskich. Szczegółowe informacje, wyniki oraz zdjęcia z konkursu można zobaczyć na stronie Starostwa Powiatowego pod adresem:
http://www.powiat.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=948:mistrzostwa-gminy-szczytniki-na-rolce-kolarskiej&catid=3:powiat&Itemid=17

27.04.2012

Informacja - straty w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, iż w związku ze złożonymi przez rolników wnioskami o stratach w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania podczas zimy 2011/2012 należy zgłosić się w Urzędzie Gminy celem złożenia stosownego  oświadczenia.
Oświadczenia będą przyjmowane od dnia 07.05.2012 roku w pokoju nr 2 (parter) w godzinach urzędowania (druk oświadczenia dostępny w Urzędzie).
Potwierdzone przez Komisję Klęskową oświadczenie wraz ze stosownym wnioskiem należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2012 r.

 

 

   Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
                             śp.
                   Marka Kałużnego
Prezesa OSP Mroczki Wielkie i członka Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach.
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie
w dniu 28.04.2012 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Stawie.

Rodzinie zmarłego wyrazy żalu i współczucia składają:
       Wójt Gminy Szczytniki - Marek Albrecht
      oraz druhny i druhowie gminy Szczytniki

 

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie...(szczegóły)

 

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jak co roku, organizatorami Turnieju są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi...(szczegóły)

04.04.2012

Życzenia Wielkanocne

Dużym sukcesem zakończył się udział drużyny z Gimnazjum w Iwanowicach 24.03.2012 r. w turnieju piłki siatkowej w Jarocinie. W zorganizowanych przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS zawodach udział wzięło... (szczegóły)

Anna i Piotr Prusowie z gminy Szczytniki zostali Wielkopolskimi Rolnikami Roku 2011 i znaleźli się w zacnym gronie 9 laureatów konkursu. W niedzielę, 25 marca, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Wyboru najlepszych wielkopolskich gospodarzy dokonała powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła, która wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa...(szczegóły)

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że PKS Sp. z o.o. Kalisz... (szczegóły)

Komitet Organizacyjny eliminacji gminnych informuje, iż w eliminacjach gminnych w dniu 16 marca 2012r. wzięło udział 15 uczestników.. (szczegóły)

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, iż podczas zimy 2011/2012 wystąpiły ujemne skutki przezimowania, które spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski w przedmiotowej sprawie  w okresie do dnia 30 marca br. (pokój nr 2), w godzinach urzędowania. Nadmienia się, że... (szczegóły)

W piątek (2 marca 2012r.) w sali OSP Szczytniki odbyło się spotkanie mieszkańców z terenu naszej gminy zainteresowanych budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Na spotkanie zaproszono... (szczegóły)

W związku z ubieganiem się przez naszą gminę o środki unijne na otwarcie od dnia 1 września 2012 r. bezpłatnych punktów przedszkolnych w szkołach w: Sobiesękach Drugich (15 miejsc), Pośredniku (17 miejsc), Marchwaczu (18 miejsc) i Radliczycach (17 miejsc), proszę zainteresowane osoby... (szczegóły)

W dniu 11 marca 2012 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Szczytniki - okręg wyborczy nr 6 dla obsadzenia jednego mandatu. (szczegóły)

Ponad 200 pań z gminy Szczytniki wzięło udział w gminnych obchodach dnia kobiet, jakie odbyły się 3 marca w sali OSP w Radliczycach. Gwiazdą wieczoru był Kabaret Niechcice oraz sobowtór Maryli Rodowicz, który wykonał jej najlepsze i najbardziej popularne przeboje wspólnie z miejscowymi radnymi.(szczegóły)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w celu przybliżenia pracy i funkcjonowania administracji podatkowej, zaprasza Podatników rozliczających się z tytułu podatków w dniu 10 marca 2012 r. w godz. 10.00-13.00 na dzień otwarty. (szczegóły)

W niedzielę, 5 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające protesty rolnicze z 2003 roku. W miejscowościach, w których rolnicy zablokowali drogi, dając wyraz swojej dezaprobaty dla polityki rolnej rządu, zebrali się uczestnicy protestu, przedstawiciele lokalnych władz oraz delegacje szkół i okolicznych OSP. (szczegóły)

W sobotę 21 stycznia bieżącego roku, w obecności wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców Marchwacza, odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą pomordowania mieszkańców wsi. Swoją obecnością obchody uświetnili..(szczegóły)

07.02.2012

Ogłoszenie

WYKAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2012 prowadzonych przez Szkoły znajdujące się na terenie gminy. (szczegóły)

02.02.2012

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że uruchomiono proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mroczkach Wielkich w Szkołę Filialną Zespołu Szkół w Radliczycach, Szkoły Podstawowej w Pośredniku w Szkołę Filialną Zespołu Szkół w Szczytnikach i Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach, znajdujących sie na terenie Gminy Szczytniki. Planowane jest obniżenie stopnia organizacyjnego szkół do klas 0-III, natomiast uczniowie klas IV-VI będą mieli możliwość kontynuowania nauki w dobrze wyposażonych szkołach macierzystych, do których zostaną przypisane.

Ponadto informuję, że dla wszystkich chętnych uczniów zorganizowany zostanie bezpłatny dowóz do w/w szkół.

                                                                                Zastępca Wójta
                                                                                Gminy Szczytniki
                                                                          /-/ Dariusz Wawrzyniak 

03.02.2012

Ogłoszenie

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZYTNIKACH

zaprasza na

ZAJĘCIA EDUKACYJNO - KULTURALNE

dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

szczegóły )

27.01.2012

Ogłoszenie

Wójt Gminy Szczytniki,
Szczytniki 139 62-865 Szczytniki
ogłasza II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż koparko-ładowarki
Typ koparki – MTZ 82.1, rok produkcji – 1999
Cena wywoławcza 18.000,00 zł

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.02.2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki.

Pozostałe informacje, w tym formularz oferty i wzór umowy dostępne są na stronie internetowej www.szczytniki.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce przetargi-zamówienia publiczne.

26.01.2012

Informacja dla mieszkańców Gminy Szczytniki

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Szczytniki w dniu 20 stycznia 2012 r. uchwały o zamiarze przekształcenia szkół na terenie gminy, Wójt Gminy organizuje spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych w celu wyjaśnienia i omówienia wszystkich spraw związanych z przekształceniem.

Terminy spotkań:
1 luty (środa) 2012 r – godz. 17.00 Mroczki Wielkie w budynku Szkoły Podst.
2 luty (czwartek) 2012 r – godz. 17.00 Pośrednik w budynku Szkoły Podst.
3 luty (piątek) 2012 r – godz. 17.00 Sobiesęki Drugie w budynku Szkoły Podst.

Okres Świąt Bożego Narodzenia , to czas w którym wszyscy spotykamy się przy wigilijnym stole i składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia.(szczegóły)

Organizatorzy:

Jerzy Majas - komendant gminnej OSP
tel. 728867992

Zbigniew Banasiewicz - prezes Zarządu Gminnego OSP RP
tel. 503126430

(szczegóły)

13.01.2012

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym programem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Szczytniki planuje wystąpić z wnioskiem do w/w Instytucji o pozyskanie środków. W celu skorzystania z dofinansowania... (szczegóły)

W związku ze zmianą obsługi telefonicznej Urzędu Gminy podajemy informację o wewnętrznych numerach telefonów do poszczególnych Referatów.     

(szczegóły)

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 273 752

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij