Aktualności

                                             INFORMACJA

           o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki

                              w sezonie zimowym 2014/2015


1. Droga krajowa Nr 12:
odcinek Kalisz (gr. miasta) – Opatówek – Chojno (gr. woj. łódzkiego)
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu       tel. 62 764 92 15  lub 62 764 99 29

2. Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są:
- dla rejonu „centralnego”:     Leszek Sarzyński      tel. 609 689 336
                    Jacek Kopeć         tel. 665 125 151
- dla rejonu „południowego”:     Piotr Grzelakowski     tel. 607 939 951
W załączeniu Plan akcji zimowej z podziałem na rejony.

3. Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania     tel. 62 762 50 01 wew. 38 lub 39
poniedziałek                : od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku    : od 7.00 do 15.00

kontakt interwencyjny : tel. 666 371 731

                                                                                    Z-ca Wójta
                                                                          /-/ Dariusz Wawrzyniak 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Informacja

Informujemy, że na stronie internetowej gminy została zamieszczona Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.  Dokument dostępny jest w prawym menu w zakładce Oświata - Aktualności lub po kliknięciu tutaj.

10 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Marchwaczu świętowano gminne obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  W uroczystości Narodowego Święta Niepodległości uczestniczył Wójt Gminy Szczytniki p. Marek Albrecht, Zastępca Wójta p. Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy...(więcej)

W dniu 30 października 2014r. w Restauracji "POLANIN" w Szczytnikach 9 par z terenu gminy odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie...(więcej)

Tegoroczne,  jesienne spotkanie  biesiadne, znane głównie jako tradycyjny „PYRCZOK”, stało się okazją nie tylko do obcowania kulinarnego z jesiennymi warzywami, ale także do bliższego poznania wielkopolskiej gwary. A to za sprawą  „gościa wieczoru”  jakim była fantastyczna Zofia Dragan...(więcej)

Powiatowo-Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się w Zespole Szkół w Szczytnikach w miniony piątek (03.10.2014). Podczas uroczystości oficjalnie otwarto nową salę sportową. Nowoczesny obiekt poświęcił Biskup kaliski Edward Janiak...(więcej)

We wrześniu zakończono realizację inwestycji w Główczynie i Radliczycach. Dzięki współpracy mieszkańców wsi z władzami gminy udało się pozyskać fundusze na modernizację świetlic wiejskich. To kolejne już świetlice, po Szczytnikach i Marcjanowie, w których dokonano remontu...(więcej)

W dniu 26 września w Zespole Szkół w Marchwaczu odbyły się gminne obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 25. rocznicy powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej...(więcej)

21 września na sumie o godz. 11.00, Ksiądz Biskup Stanisław Napierała sprawował w kościele parafialnym w Iwanowicach uroczystą Mszę Świętą podczas, której dokonano odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowego memoriału ku pamięci iwanowiczan, którzy zostali zamordowani..(więcej)

2014-09-17

Budowa zbiorników wodnych małej retencji

W dniu 15 września 2014 r. dokonano odbioru prac „Budowy stawów – zbiorników małej retencji na terenie Gminy Szczytniki” w miejscowościach Krowica Pusta i Radliczyce  o łącznej powierzchni 1,27 ha. Całkowity koszt zadania wyniósł 117.671,55 zł. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany EKOBUDOWA ul. Nowowiejska 7, 98-200 Sieradz.
Gmina Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 76 200,00 zł.

 

14 września 2014 roku odbyły się dożynki Gminno-Parafialne. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną na podziękowanie rolnikom za trud ich pracy...(więcej)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączonej tabeli.

Ogłoszenie o przetargu - tabela.pdf

Informacja o wyniku przetargu.doc

UWAGA ! INFORMACJA

     Wójt Gminy Szczytniki informuje wszystkich rolników, iż została uruchomiona procedura dotycząca uzyskania rekompensat w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw spowodowanej rosyjskim embargiem. W związku z powyższym Agencja Rynku Rolnego w Poznaniu ul. Marcelińska 90,60-324 Poznań, przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.
Powiadomienia można składać osobiście w siedzibie ARR w Poznaniu lub przesłać pocztą.

Druk powiadomienia o zamiarze wycofania ze sprzedaży owoców i warzyw można pobrać ze strony Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl lub ze strony Urzędu Gminy w Szczytnikach www.szczytniki.ug.gov.pl .

                                                                          Wójt Gminy Szczytniki
                                                                             /-/ Marek Albrecht


Druk powiadomienia.pdf

 

Rok 2014 był pracowity dla mieszkańców Marcjanowa. Dzięki współpracy z władzami Gminy udało się pozyskać fundusze na modernizację świetlicy wiejskiej...(więcej)

W dniu 31 sierpnia cykliści z Gminy Szczytniki tradycyjnie już uczestniczyli w XV Dożynkowym Objeździe Powiatu Kaliskiego. Objazd odbywa się po terenach wszystkich gmin powiatu kaliskiego...(więcej)

W sobotę 9 sierpnia na „orliku” w Szczytnikach odbył się „Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 6 drużyn reprezentujących straże...(więcej)

2014-08-01

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Radliczyce – Trzęsów o dłg. 0,990 km

W dniu 31 lipca 2014 r. dokonano odbioru nowej drogi o nawierzchni asfaltowej Radliczyce – Trzęsów o dłg. 0,990 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 268.850,21 zł. Wykonawcą robót była firma SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa.

Gmina Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129 tys. zł.

 

W niedzielę 20 lipca 2014r. pięćdziesięcioosobowa delegacja: orkiestra dęta, strażacy, mieszkańcy Iwanowic na czele z wójtem gminy Szczytniki Panem Markiem Albrechtem wzięła udział  w 95-leciu powstania OSP Iwanowice (powiat krakowski)...(więcej)

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

   W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Szczegółowe informacje:
http://www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl/cutenews//data/doc/apel_zniwa2014.pdf

W dniu 13 lipca 2014 r. na boisku sportowym w Szczytnikach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Organizatorem zawodów była...(więcej)

W Gminie Szczytniki powstał kolejny już nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Na początku lipca w miejscowości Radliczyce zakończono modernizację istniejącego placu zabaw. W skład placu wchodzą...(więcej)

2014-07-09

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

Wykaz nieruchomości.pdf

 

Dnia 6 lipca 2014 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami 60-lecia  powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców oraz przybyłych na tę uroczystość gości...(więcej)

Stypendia Starosty Kaliskiego

Informujemy, iż Rada Powiatu Kaliskiego przyjęła "Powiatowy program wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego". Poniżej informacja nt. warunków i trybu udzielania stypendiów oraz wniosek. Szczegóły dostępne także na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego www.powiat.kalisz.pl w aktualnościach.

Warunki i tryb udzielania.pdf

Wniosek.pdf

 

W dniu 25 czerwca 2014 r w Sali OSP w Szczytnikach z – inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Koźminku – podinsp. Witolda Goździelewskiego odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. Spotkanie zaadresowane było do wszystkich osób i instytucji...(więcej)

Miesiąc maj był pracowity dla mieszkańców Marcjanowa. Ochotnicza Straż Pożarna pozyskała środki w ramach realizacji operacji pt. „Modernizacja i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Marcjanowie”. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom ...(więcej)

W sali OSP Szczytniki w dniu 24 czerwca 2014 r., odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z udziałem przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego w Kaliszu – Panem Maciejem Binkiem dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...(więcej)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach  informuje iż dnia 27 maja br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430). Przyjęła także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).
Do realizacji w/w zadania wyznaczono na naszym terenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od dnia 16 czerwca można składać w GOPS (pokój nr 1 Urzędu Gminy) wniosek o przyznanie ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Poniżej druk wniosku do pobrania.

Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny.pdf

 

Szczytnickie Lato odbywające się 22 czerwca  w Szczytnikach jeśli by mówić tylko o pogodzie w niczym nie przypominało tytułowej letnie atmosfery, zimno, wietrznie i deszczowo, ale na szczęście program  imprezy spowodował, że atmosfera była gorąca, a to za sprawą trzech najważniejszych wydarzeń artystycznych tego dnia – występy dzieci i młodzieży wszystkich  zespołów szkół...(więcej)

Na sesji w dniu 13 czerwca 2014 roku Rada Gminy Szczytniki podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu Absolutorium Wójtowi Gminy – Markowi Albrechtowi oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2013.    
Wójt  Gminy Marek Albrecht na Sesji Rady Gminy Szczytniki przedstawił sprawozdanie...(więcej)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”

Obwieszczenie.pdf

Pierwszego czerwca bieżącego roku na terenie Zespołu Szkół w Marchwaczu odbył się Festyn Rodzinny, połączony z obchodami Gminnego Dnia Dziecka. Uroczystość ta została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta...(szczegóły)

W czwartek 15 maja na zakończenie Tygodnia Bibliotek Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczytnikach odwiedził Jacek Dżej Dżej Jędrzejak. Wokalista i basista legendarnego Big Cyca wystąpił tym razem w roli pisarza i podróżnika...(więcej)

Konsultacje społeczne wstępnego projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Strategia ZIT AKO.pdf
Konsultacje - formularz.doc

 

 

W dniu 1 kwietnia 2014r. została podpisana umowa o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”  -  II edycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki...(więcej)

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym...(więcej)

21 marca 2014 r. odbył się  I etap międzygminnego Konkursu Wiedzy o UE organizowanego przez LGD Długosz Królewski pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba...(więcej)

6 kwietnia w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach odbyły się uroczystości gminne. Modliliśmy się za ofiary zbrodni katyńskiej oraz wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 10.04.2010 r...(więcej)

W dniu  27 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach odbyły się gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej, w których udział wzięło 14  uczestników, w tym...(więcej)

Po raz trzynasty wręczono tytuły Wielkopolski Rolnik Roku najlepszym rolnikom z Wielkopolski. Spośród 100 tysięcy gospodarstw do konkursu zgłoszono ponad 50. Kapituła wybrała 20 nominowanych i 10 laureatów konkursu, którzy otrzymali najbardziej prestiżowy tytuł i statuetkę „Siewcy”...(więcej)

Finał Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej odbył się w niedzielę, 16 marca w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. W tym roku 29 solistów wyłonionych w drodze przesłuchań, prezentowało przygotowane utwory przed profesjonalnym jury oraz...(więcej)

W związku z narastającym problemem związanym z zagospodarowaniem i utylizacją wełny mineralnej stosowanej, jako podłoże w produkcji warzyw i kwiatów pod osłonami z inicjatywy Wójta Gminy Szczytniki – Pana Marka Albrechta w dniu 10 marca 2014 r. w budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach zostało zorganizowane spotkanie...(więcej)

W dniu 6 marca 2014 r w sali OSP Szczytniki odbyło się spotkanie producentów rolnych z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego...(więcej)

Rekordowa ilość prawie 400 Pań bawiła się w piątek 28 lutego na dorocznym Gminnym Dniu Kobiet, który tradycyjnie już odbywał się w sali Remizy OSP w Radliczycach...(więcej)

2014-03-03

Informacja

W dniu 28.02.2014r. na sesji Rady Gminy Wójt Gminy Szczytniki otrzymał oficjalny protest od rolników skierowany do władz państwowych i lokalnych.
Treść protestu zamieszczona poniżej.

Protest rolników w Marchwaczu.pdf
Dlaczego protestujemy.pdf

W sobotę  25 stycznia odbył się w sali sportowej Zespołu Szkół w  Iwanowicach III Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki pod patronatem Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z...(więcej)

22 stycznia 1945 r., kiedy oddziały wojsk radzieckich przemieściły się już w kierunku zachodnim i szykowały się do ataku i wyzwolenia Kalisza, a miejscowa ludność cieszyła się odzyskaną po blisko 6 latach niewoli wolnością, niespodziewanie do Marchwacza wkroczyły niedobitki wojsk niemieckich...(więcej)

W dniu 17 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło się uroczyste wręczenie srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”  Pani Zofii Bartczak mieszkance Główczyna...(więcej)

10 stycznia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich po raz drugi rozbrzmiały melodie najpiękniejszych polskich kolęd. Na koncert przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht z małżonką, Zastępca Wójta Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kupaj z małżonką, Komendant Gminny OSP Jerzy Majas, dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach - Janina Nowak...(więcej)

W IV kwartale 2013 r. zakończyła się termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Szczytniki. Łącznie inwestycja kosztowała  889 905,81 zł...(więcej)

W poniedziałek 30 grudnia w Restauracji „Polanin”, zgodnie z wieloletnią tradycją, zostało zorganizowane po raz kolejny spotkanie świąteczne, którego gospodarzami byli Wójt Gminy Szczytniki – Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki – Pan Andrzej Kupaj i Radni Gminy Szczytniki...(więcej)

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij