Aktualności

W niedzielę, 1 maja 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników i Pracodawców do Św. Józefa...(więcej)

W dniu 24 kwietnia 2016 r. odbył się w Radliczycach XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szczytnikach połączony z obchodami gminnymi Dnia Strażaka...(więcej)

W kwietniu Wójt Gminy Szczytniki ogłosił wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego dla uczniów z Zespołów Szkół z terenu Gminy Szczytniki pn. „Nie pal niedozwolonych śmieci, bo trujesz nie tylko dzieci”...(więcej)

Święto Ludowe w Brzezinach - zaproszenie

W dniu 13 kwietnia 2016 r., a więc w wigilię trzydniowych obchodów ogólnopaństwowych z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, została zorganizowana uroczystość upamiętniająca to doniosłe wydarzenie w Gminie Szczytniki...(więcej)

Wystawa - moda ślubna

Sześciu kandydatów do tytułu Regionalnego Króla Łgarzy, Kawalarzy i Opowiadaczy Dowcipów stanęło na scenie przed publicznością i jury podczas pierwszego takiego turnieju, który odbył się w Szczytnikach 1 kwietnia. Prezentowali się ze swoimi żartami przedstawiciele Kalisza, Opatówka i Szczytnik...(więcej)

Informacja dla mieszkańców gminy Szczytniki oraz pacjentów Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach i Stawie

W dniu 18 marca 2016 roku karty pacjentów powróciły do Ośrodków Zdrowia w Iwanowicach i Stawie i będą archiwizowane przez firmę HUMIEJA & POKOJOWY LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, 62-800 KALISZ, UL. OGRODOWA 20/8.  
   
                                                                           Wójt Gminy Szczytniki
                                                                              /- /  Marek Albrecht

 

W eliminacjach gminnych w dniu  10 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach  wzięło  16  uczestników.W celu wyłonienia zwycięzców przygotowano testy z 40 pytań oraz zestawy pytań ustnych z zakresu wiedzy dotyczącej sprzętu pożarniczego, przepisów przeciwpożarowych...(więcej)

                                      OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139 informuje, że Gmina Szczytniki posiada na sprzedaż samochód marki VOLKSWAGEN Golf II 1.6 - rok produkcji 1991.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Istnieje możliwość negocjacji ceny. Kontakt tel. 62/76 25 001 w. 39.

                                                                                     Z-ca Wójta Gminy
                                                                                  (-) Dariusz Wawrzyniak

W prawdziwie polsko-włoskim stylu biesiadowały Panie uczestniczące w tegorocznym Gminnym Święcie Kobiet, które to odbywało się w niedzielę 6 marca tradycyjnie w Radliczycach...(więcej)

 

PROGRAM „RODZINA 500 plus''

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, iż w planowanym terminie - od dnia 1 kwietnia – w naszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można będzie składać wnioski o udzielenie świadczenia w ramach programu  „Rodzina 500 plus''. W celu skorzystania ze świadczenia konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów i procedur.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 1 KWIETNIA 2016 r.

- wniosek złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca - wypłata świadczenia  z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia
- wniosek złożony po 2 lipca - wypłata świadczenia od daty złożenia wniosku (bez wyrównania).

Szczegółowe informacje znajdują się na gminnej stronie internetowej, z  której można także pobrać wymagany wniosek do wypełnienia. Poza tym informacje w tym zakresie są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Szczytniki 30, tel. 62/ 7625433.

 

Usuwanie azbestu 2016

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu
     - w terminie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Szczegóły dostępne TUTAJ

 

STOP PNEUMOKOKOM 2016

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN Golf II 1.6...(więcej)

 

01.03.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości.pdf

 

Informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r....(więcej)

Dnia 14 lutego 2016 r. w Restauracji Gościnna w Stawie podczas wieczoru „Przestrzeni Kultury” Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wręczył zawodnikom Klubu Sportowego ZIĘTEK Team sekcja TEAM Szczytniki...(więcej)

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach 14 lutego zaprosił wszystkich spragnionych nie tylko miłości ale i artystycznych doznań i wrażliwości na specjalne kulturalne spotkanie w gościnnych progach Restauracji Gościnna w Stawie. Wieczór „Przestrzeni Kultury” rozpoczęliśmy od wernisażu...(więcej)

W sobotę 13 lutego sala gimnastyczna w ZS w Szczytnikach wypełniona była kilkusetosobową publicznością, ponad 140 młodymi, a często wręcz bardzo młodymi tancerkami, tancerzami i wokalistkami...(więcej)

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki...(więcej)

12.02.2016

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Ogłoszenie konkursu.pdf
Regulamin konkursu.pdf
Karta zgłoszeniowa.pdf

 

Wójt Gminy Szczytniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w msc. Antonin.

Informacja o wyniku przetargu.pdf

 

W sobotę 30 stycznia miały miejsce w Marchwaczu uroczystości upamiętniające 71. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny światowej...(więcej)

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej ws. lustracji ozimin.

 

05.02.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.pdf

 

Realizacja zadań Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dobiegł  końca. Wielkopolskie Centrum Onkologii realizowało program od 2005 roku. To już 10 lat budowania  wśród mieszkanek wielkopolski świadomości onkologicznej w zakresie  raka piersi, jak również stwarzania odpowiednich warunków...(więcej)

Dnia 10 stycznia w świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich odbył się już czwarty Noworoczny Koncert Kolęd. We wspólnym kolędowaniu udział wzięli zaproszeni goście...(więcej)

30 grudnia 2015 r. w Restauracji „Polanin” w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący. Gospodarzami spotkania byli...(więcej)

18 grudnia w Zespole Szkół dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły odbył się kolejny świąteczno - noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Koncert ten ma już długą tradycję...(więcej)

                                             INFORMACJA

           o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki

                              w sezonie zimowym 2015/2016


1. Droga krajowa Nr 12:
odcinek Kalisz (gr. miasta) – Opatówek – Chojno (gr. woj. łódzkiego)
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu       tel. 62 764 92 15  lub 62 764 99 29

2. Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są:
- dla rejonu „centralnego”:     Leszek Sarzyński      tel. 609 689 336
                    Jacek Kopeć         tel. 665 125 151
- dla rejonu „południowego”:     Piotr Grzelakowski     tel. 607 939 951

3. Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania     tel. 62 762 50 01 wew. 38 lub 39
poniedziałek                : od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku    : od 7.00 do 15.00

kontakt interwencyjny : tel. 508 114 257

                                                                                    Z-ca Wójta
                                                                          /-/ Dariusz Wawrzyniak 

 

Od ubiegłego piątku, 18 grudnia mieszkańcy gminy Szczytniki i użytkownicy tutejszych dróg mogą czuć się jeszcze bezpieczniej. Na wyposażenie  jednostki OSP Szczytniki trafił właśnie wysokiej klasy automatyczny defibrylator...(więcej)

W dniu 19 listopada 2015 r. na Sesji Rady Gminy zostały ustalone stawki podatkowe na 2016 rok. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. ustaloną w wysokości 53,75 zł za 1 dt będącą  podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 obniżono ...(więcej)

 

I N F O R M A C J A

      Informacja dla mieszkańców gminy Szczytniki oraz pacjentów  Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach i Stawie.


  Od dnia 1 stycznia 2016 roku świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej będzie wykonywać firma:


                  HUMIEJA & POKOJOWY  LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
                              62-800  KALISZ, UL. OGRODOWA  20/8

 

DEKLARACJE do pobrania:

 

 ULOTKA.pdf                           

Numery telefonów:

OŚRODEK ZDROWIA W IWANOWICACH
tel. 505 442 063

OŚRODEK ZDROWIA W STAWIE
tel. 505 442 049

Informacja dla mieszkańców.pdf

 

 

Informacja o podwyżce cen wody i ścieków

Urząd Gminy w Szczytnikach uprzejmie informuje,
że od dnia 18 grudnia 2015r.,
WPROWADZA SIĘ PODWYŻKĘ CEN WODY I ŚCIEKÓW
:

Dotychczasowa cena 1 m3 wody to 2,00 zł
NOWA CENA TO  2,16 ZŁ
Dotychczasowa cena  1 m3 ścieków to 2,70 zł
NOWA CENA TO 3,24 ZŁ
Dotychczasowa cena ścieków 1 m3 ścieków dowożonych to 4,27 zł
NOWA CENA TO 4,81 ZŁ
Podane ceny zawierają podatek VAT.

Ponadto informujemy, że nie będzie dokonywany dodatkowy odczyt liczników w momencie zmiany cen, gdyż obecny system rozliczeniowy jest dostosowany do zmian stawek i dokonuje rozliczeń automatycznie.
Podwyższenie cen podyktowane jest rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymaniem urządzeń oraz wysokimi opłatami stałymi.

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
278 084

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij