Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!
Powiat Kaliski przystąpił do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020...(więcej)

Z  trzydniowym wyprzedzeniem, w niedzielę 8 listopada mieszkańcy Gminy Szczytniki wspólnie uczestniczyli w Narodowym Święcie Niepodległości  odpowiadając  na zaproszenie  Wójta Gminy Szczytniki, Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach i Dyrekcji Zespołu Szkół w Stawie...(więcej)

Zakończone zostały projekty realizowane w Gminie Szczytniki w ramach V edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Gmina Szczytniki zrealizowała trzy projekty...(więcej)

 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, w dniach od 28 października 2015 r. do 17 listopada 2015r. organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego)...(więcej)

W piątek 16 października na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach gościł Łukasz Wierzbicki, autor książek dla dzieci, miłośnik dalekich podróży. Promował on swoją najnowszą książkę...(więcej)

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu prowadzi nabór na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kaliszu, które mają zapewnione miejsce pracy lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą po ukończeniu szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu w pok. 103A  tel. 62 76 89 734.

 

01.10.2015

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw etap I i II o dłg. 2,310 km

W dniu 11 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru nowej drogi o nawierzchni asfaltowo-kamiennej w miejscowości Staw o dłg. 2,310 km. Całkowity koszt zadania wyniósł 359.446,36 zł. Wykonawcą robót była firma ROL-DRÓG Sp. z o.o. z Rajska.
Gmina Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 220 tys. zł.

 

W słoneczną niedzielę 13 września odbyły się w Szczytnikach tradycyjne Dożynki Gminno- Parafialne,  w tym roku Parafii w Stawie.Poza słoneczną, doskonałą na imprezę plenerową pogodą, uroczystości  spotkały się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa...(więcej)

INFORMACJA

Zaproszenie na bezpłatną mammografię (szczegóły)

 

W sobotę 22 sierpnia na „Orliku” w Szczytnikach odbył się „Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 6 drużyn reprezentujących straże...(więcej)

Na terenie Gminy Szczytniki trwają prace inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych planowanych na 2015. Na początku sierpnia odebrano drogi...(więcej)

W niedzielę 19.07.2015r. 26 drużyn OSP w tym 9 żeńskich wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych jakie odbyły się w miejscowości Lipka w gminie Szczytniki...(więcej)

W niedzielę 12 lipca odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance. Impreza organizowana w dniu jubileuszu 55-lecia powstania jednostki...(więcej)

INFORMACJA

Na sesji w dniu 29 czerwca 2015 roku Rada Gminy Szczytniki podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu Absolutorium Wójtowi Gminy – Markowi Albrechtowi oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2014...(więcej)

W niedzielę 21 czerwca 2015r. w Iwanowicach obchodzono jubileusz 115-lecia powstania Orkiestry Dętej OSP Iwanowice. Obchody rozpoczęły się już przed południem, kiedy to do Iwanowic w gminie Szczytniki zjechały się delegacje z jednostek OSP Iwanowic z całej Polski...(więcej)

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”, takie hasło towarzyszyło przez cały rok szkolny  dzieciom z przedszkola „Tęcza” w Szczytnikach i z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczytnikach..(więcej)

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”...(więcej)

 

Bezpieczny senior na drodze” to program realizowany przez policjantów kaliskiej drogówki. Po raz kolejny policjanci pojawili się pod kościołami z odblaskami, które rozdali seniorom. Tym razem o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców wspólnie z policjantami zadbał Wójt Gminy Szczytniki...(więcej)

To naprawdę było Wielkie Gotowanie w Szczytnikach, w pierwszych godzinach festynu kulinarnego „SMAKI LGD” gotowano na 6 stołach konkursowych, kuchenki, piecyki i mikrofale pracowały pełną parą. Jednocześnie na scenie gotowano  na ogniu wielki gar zupy pod czujnym okiem satyryka Tadeusza Drozdy..(więcej)

W dniu 31 maja 2015 roku w godzinach od 800  do 1800 w siedzibie urzędu gminy odbyły się wybory delegatów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej okręgu nr 50 gmina Szczytniki...(więcej)

Frekwencja w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbytej 24 maja , wyniosła w powiecie kaliskim 50,55% . W Kaliszu była wyższa  i wyniosła 57,80%...(więcej)

Od trzynastu lat szkoły istniejące na terenie diecezji kaliskiej, a noszące imię Jana Pawła II spotykają się raz w roku. Tym razem młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przybyła do Iwanowic...(więcej)

Informacja - odbiór odpadów

Informujemy, że w dniach 28 i 29 maja 2015r. oraz 1 i 2 czerwca 2015r. przedsiębiorstwo Jopek Recykling organizuje na terenie gminy zbiórkę folii, baniek, beczek, worków raszplowych, sznurków, wiaderek i skrzynek.
Odpady prosimy wystawić przed posesję do godz. 8.30. W przypadku dużej ilości odpadów prosimy o telefoniczne zgłoszenie numeru posesji pod numerem telefonu: 506 203 717.
Szczegółowe informacje u sołtysów.

 

Jubileusz 60-lecia obchodziła OSP Radliczyce w niedzielę, 3 maja. Uroczystości połączone były z gminnym Świętem Strażaka. Odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, a OSP Szczytniki otrzymała lekki samochód ratowniczy...(więcej)

1 maja br. w naszej rodzinnej miejscowości Staw odbyło się niecodzienne spotkanie krewnych - II Zjazd Rodziny Lubeckich  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.  w zabytkowym, liczącym prawie 500 lat kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja...(więcej)

Wybory do Rad Powiatowych WIR

Ankieta dla mieszkańców AKO dot. transportu zbiorowego

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, z siedziba przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław, na zlecenie Miasta Kalisza przeprowadza pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” obejmującej obszar gmin zlokalizowanych w powiecie kaliskim, ostrowskim i pleszewskim. Realizacja niniejszego opracowania odbywa się w ramach projektu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w mieście i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata. W ramach zadania przeprowadzane są badania ankietowe w miejscowościach należących do AKO, a także na stacjach kolejowych. Badania prowadzane są od poniedziałku do niedzieli przez najbliższe dwa tygodnie. Każda z osób pracująca przy tym projekcie posiada stosowny identyfikator.
Jednocześnie w ramach projektu analizowany jest także system transportu publicznego. W tym celu została przygotowana specjalna ankieta, w której każdy mieszkaniec Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej może się wypowiedzieć, jak według niego obecnie funkcjonuje system transportowy w AKO oraz co można jeszcze poprawić. Poniżej link do ankiety:

http://goo.gl/forms/kqigdYm1ID

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety!

 

Podziękowania

Mieszkańcy wsi Tymieniec Jastrząb, Mroczki Wielkie i Mroczki Małe składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Szczytniki Szanownemu Panu Markowi Albrechtowi, zastępcy Wójta Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi oraz radnym Gminy Szczytniki za sfinansowanie zakupu materiałów na budowę wiaty przystankowej.
Dziękujemy sołtysowi wsi Tymieniec Panu Andrzejowi Kasprzak, Radnej Gminy Szczytniki Pani Wioletcie Balcerczyk, Pani Agnieszce Kudaś i Pani Elżbiecie Płóciennik za pomoc w pracach organizacyjnych. Za pomoc w wykonaniu wiaty przystankowej dziękujemy panom Józefowi Chojnackiemu, Andrzejowi Miłek, Gabrielowi Kałużnemu, Grzegorzowi i Piotrowi Dominiak, Adamowi Szafirowicz i Marianowi Płóciennik.

                                                                                         Mieszkańcy wsi

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym...(więcej)

W eliminacjach gminnych w dniu  13 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Szczytnikach  wzięło  13  uczestników...(więcej)

Ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła tegorocznym obchodom Gminnego Dnia Kobiet jaki odbył się w niedzielę 8 marca tradycyjnie już w sali OSP w Radliczycach...(więcej)

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które adresowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców jak również do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej...(więcej)

Program spotkania.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc

 

Otwarcie Izby Pamięci OSP Iwanowice odbyło się w minioną sobotę. Zbiór pamiątek jest imponujący. Jej pomysłodawcy: Bogdan Militowski i Bogdan Dybioch przez dwa lata zbierali od mieszkańców wsi pamiątki, oryginalne dokumenty z 1897 roku, licytowali oryginalne portrety z początku XX wieku...(więcej)

Usuwanie azbestu 2015 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 r Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Szczegóły w zakładce: Usuwanie azbestu

 

Projekt „NA WŁASNE KONTO”

W dniu 5 grudnia 2014r. została podpisana Umowa o współpracy na  Realizację projektu „Na własne konto”, pomiędzy Gminą Szczytniki a Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w Warszawie.
Szczegóły w poniższym załączniku:

Realizacja projektu "Na własne konto"

 

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach otwiera dla lokalnej społeczności nowe formy kontaktu z kulturą i to tą kulturą z „najlepszych półek”. Na pierwszy ogień idzie spotkanie z jedną z najpopularniejszych obecnie sztuk teatralnych prosto z Warszawy...(więcej)

Radość, uśmiech i wspólna zabawa, to główne przesłanie prawie 3 -godzinnego Koncertu Karnawałowego grup artystycznych z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach, jaki odbył się w niedzielę 25 stycznia w sali Zespołu Szkół w Szczytnikach...(więcej)

 W sobotę 24 stycznia podczas Święta Powiatu Kaliskiego, które odbyło się w Opatówku w hali sportowej im Polskich Olimpijczyków, orkiestra dęta OSP Iwanowice została uhonorowana Medalem Zasłużony Dla Powiatu Kaliskiego...(więcej)

W sobotę 24 stycznia od godz. 11 rozpoczęły się na Mogile w Marchwaczu uroczystości 70. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza. Te tragiczne wydarzenia rozegrały się pod koniec II wojny światowej...(więcej)

Podziękowania

Mieszkańcy wsi Tymieniec Niwka i Tymieniec Jastrząb składają najserdeczniejsze podziękowania Wójtowi Gminy Szczytniki Panu Markowi Albrechtowi, Zastępcy Wójta Panu Dariuszowi Wawrzyniakowi oraz radnym Gminy Szczytniki za sfinansowanie zakupu materiałów na budowę i zakup wiaty przystankowej.

Dziękujemy Sołtysowi Panu Andrzejowi Kasprzak, panom Marcinowi Brejnak, Ireneuszowi Łuczak, Mateuszowi Łuczak, Pawłowi Prus za wykonanie prac budowlanych przy wiacie przystankowej w czynie społecznym. Wiata służy dzieciom które uczęszczają do szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Radliczycach.

                                                           Mieszkańcy wsi Tymieniec Niwka i Jastrząb

Zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach swoimi występami tanecznymi wsparły akcję charytatywną „Pomagamy Kubusiowi przy dźwiękach muzyki” jak odbyła się w sobotę i niedzielę...(więcej)

W sobotę  10 stycznia, odbył się w sali sportowej Zespołu Szkół w  Iwanowicach, IV Halowy Turniej w Piłkę Nożną, Drużyn OSP Gminy Szczytniki, pod patronatem Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta...(więcej)

W dniu 10 stycznia 2015 roku w wypełnionej do ostatniego miejsca sali świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich odbył się trzeci Noworoczny Koncert Kolęd...(więcej)

INFORMACJA

Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie terminy płatności uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranych na terenie nieruchomości.

Obowiązującym terminem od 1 stycznia 2015 r.  jest 20 dzień ostatniego miesiąca bieżącego kwartału tj.:

- za I kwartał 2015r. (miesiąc styczeń, luty, marzec) – termin płatności do 20 marca
- za II kwartał 2015r. (kwiecień, maj, czerwiec) – termin płatności do 20 czerwca
- za III kwartał 2015r. (lipiec, sierpień, wrzesień) – termin płatności do 20 września
- za IV kwartał 2015r. (październik, listopad, grudzień) – termin płatności do 20 grudnia.


Płatności należy dokonywać na przypisane INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE przelewem, w banku lub w kasie Urzędu Gminy Szczytniki. Wysokość opłaty zgodnie ze złożoną w Urzędzie Gminy w Szczytnikach deklaracją.

 

We wtorek  30 grudnia 2014 r. w Restauracji „Polanin” w  Szczytnikach odbyła się tradycyjnie już Świąteczna Sesja Rady Gminy Szczytniki będąca okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na nadchodzący...(więcej)

                                             INFORMACJA

           o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki

                              w sezonie zimowym 2014/2015


1. Droga krajowa Nr 12:
odcinek Kalisz (gr. miasta) – Opatówek – Chojno (gr. woj. łódzkiego)
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu       tel. 62 764 92 15  lub 62 764 99 29

2. Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są:
- dla rejonu „centralnego”:     Leszek Sarzyński      tel. 609 689 336
                    Jacek Kopeć         tel. 665 125 151
- dla rejonu „południowego”:     Piotr Grzelakowski     tel. 607 939 951
W załączeniu Plan akcji zimowej z podziałem na rejony.

3. Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania     tel. 62 762 50 01 wew. 38 lub 39
poniedziałek                : od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku    : od 7.00 do 15.00

kontakt interwencyjny : tel. 666 371 731

                                                                                    Z-ca Wójta
                                                                          /-/ Dariusz Wawrzyniak 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
154 739

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij