Komunikaty, Ogłoszenia

Wykaz stanowiących własność - Ośrodki Zdrowia Staw i Iwanowice

Wykaz lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Ośrodku Zdrowia w miejscowościach:  Iwanowice i Staw, przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy, stanowiących własność Gminy Szczytniki (więcej...)

Rolniku - Uprawiaj Konopie Przemysłowe na terenie swojej Gminy

Rolniku - Uprawiaj Konopie Przemysłowe.pdf

V edycja projektu „Lekcje z ZUS” – ZUS zaprasza do projektu

To już piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszyły zapisy do udziału w projekcie. Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS” swoją wiedzę poszerzyło 157 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski           ( więcej... )

Nabory wniosków do działań Programu Inteligentny Rozwój

W związku z ogłoszeniem przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż wnioski mogą złożyć przedsiębiorcy w następujących działaniach (więcej...)

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W związku z ogłoszeniem przez Fundacje Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż wnioski inwestycyjne należy złożyć w okresie od 20 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl (więcej...)

Konkurs "Mikrodotacje na społeczne akcje!"

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości raz jeszcze serdecznie zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”. Aktualnie trwają spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich powiatach subregionu kaliskiego! Terminy i miejsca spotkań dostępne są na stronie. Możliwe jest także wejście poprzez stronę www.kip.kalisz.pl -> Aktualności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny (więcej...)

INFORMACJA

Realizując Gminny program przeciwdziałań Narkomanii Gmina  ze środków funduszu alkoholowego  zakupiła testy wykrywające stosowanie marihuany.
Zainteresowani rodzice  mogą kontaktować się z Komisariatem Policji w Koźminku bądź z dzielnicowymi:  Karoliną Tylczyńską – tel. 516 951 939 i Konradem Juszczakiem – tel.  786-936-120 w celu przeprowadzenie badania.
Testy wykrywają obecność środka narkotycznego w organizmie do 10-14 dni od palenia marihuany.

INFORMACJA

 Związek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" oferuje do sprzedaży w cenie 15 zł za 1 tonę Środek poprawiający właściwości gleby o nazwie HUM-OS

W związku z możliwością promocji przedsiębiorstw z terenu Powiatu Kaliskiego w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Przedsiębiorstwo Przyszłości, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do biura Organizatora zgłoszenia konkursowego w terminie do 22 czerwca 2018 roku (więcej...)

W związku z ogłoszeniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków  w ramach programu "Premie dla młodych rolników", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji informuje, iż rolnicy którzy są pełnoletni i nie mają 40 lat, mogą starać się o bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł; wnioski należy składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.  (więcej...)

Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Zmiany w obowiązującym rozkładzie jazdy

 Pismo PKS.pdf

18.04.2018

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.); podaje do publicznej wiadomości wykaz stanowiących własność Gminy Szczytniki pomieszczeń przynależnych (garażowych) do lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali na czas trwania umów najmu lokali.

Informacja szczegółowa.pdf

X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Regulamin konkursu.pdf

Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku.

W związku ze zmianami w 2018 r. zasad dotyczących sposobu składania wniosków o przyznanie  płatności dla rolników, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"
Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. (więcej...)

W związku ze zmianami w 2018 r. zasad dotyczących sposobu składania wniosków o przyznanie  płatności dla rolników, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl (więcej...)

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

Wójt Gminy Szczytniki, informuje, że w ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 14.00 do godz. 15.00 Pani Maria Kołakowska-Marciniak - radca prawny zatrudniona w Urzędzie będzie pełniła dyżur udzielając porad i informacji mieszkańcom gminy Szczytniki. Serdecznie zapraszam
(G.K)


                                                                                                    Wójt
                                                                                          /-/ Marek Albrecht

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Regulamin konkursu.pdf

APEL POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KALISZU O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PRZY ZAWIERANIU UMÓW

 W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Powiatu Kaliskiego w szczególności od osób starszych, które w wyniku podania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli handlowych zawarły w swoich domach niekorzystne umowy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz paliwa  gazowego, Powiatowy Rzecznik Konsumentów zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu wyżej wskazanych umów(więcej...)

10.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr IOŚ.6220.9.2017.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytniki II” o mocy do 1 MW, planowanego  do realizacji na działkach nr 69(farma z infastrukturą) oraz 23/1 (zjazd z drogi publicznej), obręb Szczytniki, gmina Szczytniki".

Informacja Szczegółowa.pdf

05.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr IOŚ.6220.8.2017.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytniki I” o mocy do 1 MW, planowanego  do realizacji na działce 267, obręb Kościany oraz na działce 243, obręb Staw, gmina Szczytniki "

 

Informacja szczegółowa.pdf

Informacja

Wójt Gminy Szczytniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość oraz lokal użytkowy stanowiące własność Gminy Szczytniki, przeznaczone do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz dotychczasowego najemcy.


Informacja szczegółowa.pdf

Zaproszenie na VIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018

W dniach 10-11 stycznia2018r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy odbędą się VIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018

Informacja szczegółowa.pdf

29.09.2017

Nowe zasady opłacania składek ZUS

Informacja ZUS w sprawie nowych zasad opłacania składek

Informacja.pdf

Zawiadomienie RDOŚ - zmiana sposobu informowania stron postępowania

Zawiadomienie RDOŚ - zmiana sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

 

21.09.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws.  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie i decyzja RDOŚ.pdf

Obwieszczenie RDOŚ.pdf

05.09.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

27.07.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

24.07.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

27.06.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

30.05.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie ws. wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi w msc Staw.

Postanowienie RDOŚ.pdf

26.05.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

24.04.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie stron o wystąpieniu do IS o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

24.03.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Prace na liniach kolejowych.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

24.03.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

20.03.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Staw.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

07.03.2017

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Prace na liniach kolejowych.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu.

Zawiadomienie i postanowienie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Prace na liniach kolejowych.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ ws. przedłużenia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Prace na liniach kolejowych.

Zawiadomienie RDOŚ.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia ws. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie i postanowienie RDOŚ.pdf

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia ws. zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego.

Obwieszczenie.pdf

Projekt Zarządzenia.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” oraz o przyjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu „Planu…” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022”.

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie stron o wystąpieniu do IS o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie o zmianie terminu przeprowadzenia postępowania ws. oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws. przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla woj. wielkopolskiego.

Spotkania konsultacyjne - terminy.pdf

Zawiadomienie RDOŚ

Zawiadomienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Komunikat WPWIS

Komunikat WPWIS ws. jakości wody w kąpieliskach

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego ws. wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego ws. wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej w m. Popów.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania ws. udzielenie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Marcjanów, Rudunki Szczytnickie i Popów.

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania ws. udzielenie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej w m. Popów.

Informacja ws. dofinansowań udzielanych przez Województwo Wielkopolskie

Informacja Ministra Środowiska

Informacja ws. wykonywania opracowania pod nazwą "Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Rolnictwa i Nasiennictwa w Poznaniu

Apel do rolników

Informacja KRUS

Informacja KRUS dla rolników dotycząca ważnych zmian dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej...(więcej)

 

25.02.2015

Informacja PGE Dystybucja

Dotyczy fałszywych pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie opłat za usługi dostaw energii elektrycznej...(więcej)

 

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania ws. udzielenie pozwolenia na budowę fermy drobiu w m. Marcjanów.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że w dniach pomiędzy 23 i 26 września 2014r. odbędzie się akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

 

Rozporządzenie MRIRW

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Ostrzeżenie GIS

 

Ostrzeżenie GIS dotyczące ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Komunikat PPIS w Kaliszu

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakażeniach owoców i warzyw patogennymi wirusami

Ogłoszenie ANR - przetarg na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych ws. przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Joanka gmina Szczytniki.

Bezpłatne szkolenia językowe

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws. bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Ogłoszenie ZUS - Tydzień Przedsiębiorcy

Od 18 do 22 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach wszystkie placówki ZUS przyjmować będą o trzy godziny dłużej (codziennie do 18.00), oczekując na przedsiębiorców chcących skorzystać z porad ekspertów.

Informacja szczegółowa.doc

Seminaria tematyczne - harmonogram.pdf

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego dotyczące budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Marchwacz

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

 

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii

dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń

 

Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu ws wszczęcia postępowania administracyjnego - sieć wodociągowo rozdzielcza w msc. Marchwacz.

Obwieszczenie Wójta Gminy i Miasta Błaszki

ws. elektrowni wiatrowych

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu i w obejściu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że w dniach od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013r.  planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. wielkopolskiego.

Spotkanie informacyjne dla bezrobotnych i przedsiębiorców PUP

       Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza na spotkanie informacyjne adresowane dla przedsiębiorców i osób  bezrobotnych zainteresowanych otworzeniem własnej  działalności gospodarczej lub stworzeniem nowego miejsca pracy.
Spotkania organizowane będą w dniach:
22.01.2013 r. dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z terenu powiatu kaliskiego:
o godzinie 9.00 w sali nr 2 – osoby bezrobotne,
o godzinie 9.00 w sali nr 7 – przedsiębiorcy.
23.01.2013 r. organizowane jest spotkanie dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z miasta:
o godzinie 9.00 w sali nr 2 – osoby bezrobotne,
o godzinie 9.00 w sali nr 7 – przedsiębiorcy.
Osoby zainteresowane serdeczne zapraszamy na spotkanie.

Ostrzeżenie

Główny Inspektor Sanitarny

ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

 

Informacja Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat

w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - niekorzystne warunki atmosferyczne mogące powodować uszkodzenie obiektów budowlanych.

26.11.2012

Informacja o zmianie numerów kont

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska informuje, że od dnia 1 grudnia 2012r. zmieniają się numery kont w zakresie tzw. "opłat marszałkowskich" (za korzystanie ze środowiska). Wykaz aktualnych rachunków w załączonym pliku.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

W związku z uchyleniem decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012 r. znak GIS-PR-073-35/MB/12 w sprawie alkoholu z Republiki Czeskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu informuje, iż w związku z wydaną decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego znak GIS PR-073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 r. uchylająca decyzje GIS z dnia 16 września 2012 r. znak GIS-PR-073-35/MB/12 w sprawie alkoholu z Republiki Czeskiej należy:

  • w miejscach, w których dokonano zabezpieczenia alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej - zwolnić te artykuły z zabezpieczenia jeżeli znakowanie produktów, w tym posiadanie banderol akcyzowych nie budzi zastrzeżeń.

Jednocześnie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny, na stronie internetowej GIS www.gis.gov.pl, ostrzega przed nabywaniem i spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Spożywanie takiego alkoholu wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia, utrata wzroku, a nawet śmierci.
                                                   

                                                          Z-ca Państwowego Powiatowego
                                                          Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
                                                                   Barbara Gogolewska

 

21.09.2012

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że w dniach 28 września 2012 do 5 października 2012 planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. wielkopolskiego. Jednocześnie informuje, że w dniach 21 września 2012 do 25 września 2012 planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. łódzkiego.

 

INFORMACJA PUP KALISZ

 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w sprawie naboru wniosków na aktywację zawodową osób bezrobotnych

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT CEIDG
WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
dotycząca pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców

 

Bezpłatne szkolenie

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski".

Komunikat

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dnia 25 czerwca  2012 o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (sala  posiedzeń) przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego)
a w dniu:  05  lipca 2012
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. Miejsce pobierania krwi:  Remiza OSP w Szczytnikach od godz. 9: 00 do 13: 00.
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem. Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!
Zapisy na badania przyjmuje: inspektor Urzędu Gminy Anna Stasiak
tel. 62 762 50 01 wew. 46
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu
Województwa Wielkopolskiego

Kurs "Operator kombajnu zbożowego"

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) w Sieradzu, organizuje kurs "Operator kombajnu zbożowego". Kurs będzie organizowany od 12 czerwca 2012 roku. Koszt 600-700 zł od osoby, w zależności od ilości chętnych.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • pisemnie na adres:

       Sieradzka Rada FSNT "NOT"
       ul. Warszawska 4
       98-200 Sieradz

 

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu

Komunikat dotyczy zakazu stosowania mączki mięsno-kostnej w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Komunikat

Komunikat

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

i n f o r m u j e, że w celu umożliwienia złożenia zeznania podatkowego za rok 2011 Podatnikom rozliczającym się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, Urząd będzie pracował:

w  piątek  27 kwietnia 2012 r. w  godz.  od 7.30 do 18.00,
w  poniedziałek  30 kwietnia 2012 r. w  godz.  od 8.00 do 18.00
oraz w  sobotę  28 kwietnia 2012 r. w  godz.  od 9.00 do 13.00.

 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Uwaga rolnicy! Przypominamy!
SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS.
Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy  są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat  łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce  „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”
Infolinia ARR 22/6617272

Spotkanie WODR

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na spotkanie w dniu 27 marca (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (sala posiedzeń) z Przedstawicielem KRUS oraz z Panem Arkadiuszem Trąbką specjalistą WODR.

W programie m.in.:

  • ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin;
  • składki na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2012 r.;
  • ochrona środowiska - wymóg cross-compaliance.

Informacja PT KRUS w Kaliszu

W związku z wejściem w życie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012r. Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu prosi rolników, którzy nie złożyli otrzymanych pod koniec lutego br. oświadczeń o powierzchni gospodarstw rolnych na których prowadzą działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej o osobiste ich dostarczenie lub przesłanie na adres:
PT KRUS w Kaliszu
ul. Kaszubska 1a
62-800 Kalisz

W przypadku wcześniej nie zgłoszonych zmian w powierzchni gospodarstwa prosimy również o dostarczenie kserokopii stosownych dokumentów (aktów notarialnych, umów dzierżawy, postanowień sądów, nakazów podatkowych lub zaświadczeń z UG).

Strona internetowa - opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

Nawiązując do pisma Wojewody Wielkopolskiego, informujemy o  uruchomieniu strony internetowej dotyczącej form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do gmin, obecnie prowadzących takie instytucje lub chcących je utworzyć. Informacje mają posłużyć także organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w ww. wymienionych formach opieki.

Adres portalu: www.zlobki.mpips.gov.pl

Informacja dla mieszkańców gminy

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 turbin wiatrowych produkujących energię elektryczną.

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 867

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij