Kącik przedsiębiorcy

Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców pn.: "Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Zaproszenie.pdf

Informacje o wydarzeniu.pdf

Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię

Dofinansowanie dla przedsiębiorców - wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs projektów w ramach Działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS/1.1.1/2/2017 , Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017 do 29.09.2017 :
Termin rozstrzygnięcia konkursu
kwiecień 2018
Miejsce składania wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Sposób składania wniosków
Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.
Kto może składać wnioski?
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:
•         energię wiatru (powyżej 5 MWe),
•         biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
•         biogaz (powyżej 1 MWe),
•         wodę (powyżej 5 MWe),
•         energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
•         energię geotermalną (powyżej 2 MWth).
Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Regulamin konkursu nr POIS/1.1.1/2/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
pan Damian Michalak
tel. 62 501-42-88

 

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4„ Ochrona własności przemysłowej”, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Generator Wniosków dla działania 2.3.4 działa od dnia rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 16.05.2017r..(więcej)

 

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY to serwis  www.mikroporady.pl , w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także uzyska bezpłatne e-Porady, konsultacje w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej etc., kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro - firm, które znajdują w innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Baza materiałów i dokumentacji zawiera m.in:

- ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa  prawnego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach - w formie do natychmiastowego zastosowania - do bezpłatnego pobrania,

- formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

- ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,

- kazusy obrazujące "przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,

- wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji - przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

- e-Porady, konsultacje, gdzie można - poprzez sieć Internet - zadać pytanie naszym ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź.

Na stronie www.mikroporady.pl - można znaleźć także pomoc w zakresie sporządzania przez  Mikro-Przedsiębiorców dokumentów w kontakcie z  JST więcej: mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/twoj-kontakt-z-urzedem.html

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 903

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij