Konferencja POWER DLA MŁODYCH

Konferencja POWER DLA MŁODYCH w Szczytnikach

W dniu 30 maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało  w Zespole Szkół w Szczytnikach konferencję,  jako pierwszą tego rodzaju w kraju -  poświęconą działaniom w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konferencję prowadził Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS Pan Marek Stodolny. Po wystąpieniu Pani Renaty Szczęch, Podsekretarza Stanu w MRPiPS, wszystkich uczestników przywitał jako  gospodarz terenu - Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, który wręczył także specjalnemu gościowi – Pani Minister – symboliczne kwiatki.   W swoim wystąpieniu Pan Wójt m.in. stwierdził: „Jest to duże wyróżnienie, iż na terenie naszej gminy ma miejsce pierwsza tego typu konferencja - dotycząca Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój dla młodych. Mam nadzieję, że pozyskana wiedza i doświadczenia przekazane w czasie wystąpień będą pomocne przy rozwiązywaniu tak istotnego problemu, jaki stanowi bezrobocie, dotykające zwłaszcza - ludzi młodych, absolwentów szkół, uczelni – stojących na progu swoich zawodowych karier. Skala bezrobocia w tej grupie osiąga wysokie rozmiary szczególnie na terenach wiejskich, takich właśnie jak Gmina Szczytniki. Najlepsze potwierdzenie przedstawionej tezy stanowią dane statystyczne sporządzone na koniec marca 2016 r., według których udział osób w wieku od 18 do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w naszej gminie wyniósł 24%, natomiast udział osób w wieku od 25 do 34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w naszej gminie wyniósł 35%. Z danych tych wynika, że aż  59% ludzi młodych w gminie Szczytniki boryka się z problemem bezrobocia.” Poza tym podkreślił, iż z pewnością wszyscy samorządowcy starają się wykorzystać  każdą okazję do pozyskiwania środków na ograniczenie i likwidację tak ważnego problemu społecznego - jakim jest bezrobocie.  Jednocześnie jako przykład podał, iż gmina Szczytniki pięciokrotnie korzystała ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym m. in. uczestniczyła w dwóch projektach skierowanych na walkę z bezrobociem, a mianowicie: w 2012 r. w projekcie „Lepszy start” na kwotę ponad 68 tysięcy złotych, a w 2013 r. w kontynuacji tego projektu na kwotę ponad 125 tysięcy złotych. Wójt Gminy Szczytniki wyraził przekonanie, że rezultaty konferencji okażą się wymierne, przyczyniając się do optymalnego wykorzystania istniejących obecnie możliwości do walki z bezrobociem oraz do formułowania konstruktywnych wniosków i szukania nowych efektywnych rozwiązań  w tym zakresie w przyszłości. Podziękował także  tym osobom, które podjęły się trudu zorganizowania konferencji oraz Pani Minister za tak duże wyróżnienie dla Gminy Szczytniki; natomiast wszystkim uczestnikom życzył owocnego spotkania. Następnie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Pan Jan Kłysz. Pani Minister z zadowoleniem przyjęła kolejny  symboliczny upominek, tym razem od Pana Wicestarosty  - zestaw długopisów do podpisywania, jak to określił Pan Jan Kłysz – samych dobrych ustaw, uchwał i zarządzeń.  
W trakcie spotkania zaprezentowano: działania PO WER nadzorowane przez MRPiPS, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy, stan wdrażania PO WER w działaniach nadzorowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w tym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, działania w ramach PO WER realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego, dobre praktyki wykorzystywania funduszy unijnych w powiecie kaliskim, program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie pleszewskim „Razem łatwiej” realizowany przez Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wszystkich wystąpień, które zaowocowały licznymi informacjami dotyczącymi form pomocy ludziom młodym. Z dużym zainteresowaniem została przyjęta m. in. prezentacja dwóch młodych osób, które skorzystały z pomocy realizowanej w ramach OHP; a także  prezentacja przygotowana przez Dyrektora Promocji, Informacji i Obsługi  Rady Starostwa Powiatu Kaliskiego Panią Wiolettę Przybylską, która nie tylko w ciekawy sposób przybliżyła nam podjęte działania w powiecie kaliskim w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych, ale również przedstawiła w zarysie podstawowe informacje o naszym regionie, zabytkach, starych kościołach, pałacach, w tym o pałacu w Marchwaczu pobudowanego na wzór Pałacu Łazienkowskiego.  Dzięki Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczewoli,  wszyscy uczestnicy po tak dużej dozie wiedzy i refleksji, mogli pokrzepić swoje siły przy smacznym poczęstunku.  Natomiast o nagłośnienie w czasie konferencji dbała Pani Agnieszka Pogorzelec wraz z uczniami Zespołu Szkół w Szczytnikach.
W konferencji, oprócz osób prezentujących wystąpienia,  udział wzięli m. in. Wicewojewoda  Wielkopolski  Pani Marlena Maląg, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jan Mosiński,  Wójt Gminy Koźminek Pan Andrzej Miklas, Sekretarz Gminy Opatówek Pan Krzysztof Dziedzic, Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Pan Dariusz Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak oraz przedstawiciele Radnych Gminy Szczytniki, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki, lokalni przedsiębiorcy,  a także zaproszeni goście.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie! 

(H. Szymańska, K. Pietrzykowski)

 

 
 
Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 125 847

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij