Kontakt
  1. Napisz do Urzędu Gminy w Szczytnikach

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Szczytnikach
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
fax. 62/7625274

mail: sekretariat@remove-this.szczytniki.ug.gov.pl  
strona internetowa: www.szczytniki.ug.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piątek 7.00 - 15.00

Kasa czynna w godzinach

poniedziałek 8.00 - 14.00

wtorek - piątek 7.00 - 14.00

REGON 000551906
NIP 968-00-12-922

Nr konta bankowego do wpłat:
96 8404 0006 2005 0000 0042 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ O/SZCZYTNIKI

 

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do poszczególnych stanowisk

Referat Administracyjno-Organizacyjny

Kierownik Referatu – organizacja, kadry    

wew. 44

Sekretariat Urzędu Gminy    

wew. 32

St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obsługi Rady Gminy i kontroli procesu windykacji należności wymagalnych    

wew. 40

Referat Finansów

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy    

wew. 36

St. ds. księgowości budżetowej    

wew. 35

St. ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych    

wew. 35

St. ds. podatku VAT, rozliczeń wody i obsługi kasy    

wew. 35

St. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych    

wew. 43

St. ds. księgowości podatkowej, kontroli i egzekucji    

wew. 43

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – gospodarka nieruchomościami    

wew. 39

St. ds. ochrony środowiska i rolnictwa    

wew. 37

St. ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu i zezwoleń    

wew. 37

St. ds. zamówień publicznych, inwestycji i drogownictwa    

wew. 38

St. ds. plan. przestrzennego, gosp. komunalnej, lokalowej i oświetlenia    

wew. 38

Referat Spraw Obywatelskich:

Kierownik Referatu – Z-ca Kierownika USC    

wew. 45

St. ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i p. poż .    

wew. 45

St. ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    

wew. 37

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 877