Spotkanie z sołtysami

Spotkanie władz samorządowych Gminy z sołtysami

W dniu 20 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta z sołtysami - przedstawicielami 31 sołectw naszej Gminy. Na początku spotkania Wójt podziękował wszystkim za całoroczną sumienną pracę, zaangażowanie w działalność społeczną oraz życzył wytrwałości w dalszej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Szczytniki. W dowód szczególnego podziękowania za pełnienie zaszczytnej i trudnej funkcji sołtysa, nieprzerwanie już od 40 lat Wójt wyróżnił sołtysa sołectwa Iwanowice II Pana Stanisława Kałużnego - dyplomem uznania i okazjonalną statuetką, „dziękując za dotychczasową pracę i życząc sił do dalszej na rzecz naszej małej społeczności”.  Kolejna część spotkania przebiegła na przedstawieniu przez Wójta sprawozdania ze swojej działalności w okresie od poprzedniego spotkania i omówieniu najważniejszych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2016 roku. Wójt omówił także planowane działania inwestycyjne na rok na 2017.  Na zakończenie spotkania sołtysi, w dyskusji mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości, a także omówić tematy dotyczące bieżących spraw Gminy, m.in. oświetlenia, dróg, itp. Kolejne spotkanie władz gminy z sołtysami planowane jest w I kwartale 2017 roku. Na zakończenie spotkania sołtys wsi Marchwacz p. Janina Kwaśniewska pogratulowała Wójtowi Gminy Markowi Albrechtowi zajęcia I miejsca w plebiscycie Ziemi Kaliskiej „Mała ojczyzna duża sprawa”.

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 215 194