Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki - Kobylarka i przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, siedem gmin z Powiatu Kaliskiego, w tym Gmina Szczytniki uroczyście podpisały umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" ze środków unijnych objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ze strony samorządu Gminy Szczytniki umowy na dofinansowanie dwóch operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – Kobylarka” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki” podpisali Skarbnik Gminy Szczytniki Małgorzata Bloch i Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Ze strony samorządu Województwa Wielkopolskiego V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Umowy przewidują dofinansowanie w/w inwestycji : kwotą  336.155,00 zł dla Przebudowy drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – Kobylarka oraz kwotą 787.177,00 zł dla Przebudowy nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki; w formie refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wnioski gminy znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i oszczędzanie energii" objętego Programem Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.
Wcześniej gmina przygotowała dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz dokonała niezbędnych formalności, celem przygotowania i złożenia wniosków do Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wnioski gminy zostały pozytywnie zweryfikowane i uzyskały dofinansowanie.
W wyniku realizacji operacji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – Kobylarka zostanie przebudowany odcinek o długości 982,8 mb, wykonana m.in. nowa nawierzchni asfaltowa istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem, chodnik, zjazdy, pobocza oraz wyspa kanalizująca. Zostanie również wykonane nowe oznakowanie przedmiotowej drogi.  
Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, zwiększy płynność ruchu oraz utworzy sprawne połączenie komunikacyjne z drogą powiatową nr 4617P.
Realizacja operacji pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki na odcinku 4,906 km poprawi bezpieczeństwo, zwiększy płynność ruchu oraz utworzy sprawne połączenie komunikacyjne z drogą powiatową nr 4631P. Zostanie wykonane poszerzenie jezdni oraz mijanki, chodnik, zjazdy, pobocza oraz nowe oznakowanie.

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 125 791

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij