Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki

Na sesji w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Gminy Szczytniki podjęła jednogłośnie Uchwałę o udzieleniu Absolutorium Wójtowi Gminy – Markowi Albrechtowi oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2016.
  Wójt  Gminy Marek Albrecht na Sesji Rady Gminy Szczytniki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 w skład którego weszły: sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy, informacja o stanie mienia gminy oraz wykonanie wydatków majątkowych. Sprawozdania pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna,  która wnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał uchwałę także pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2016 rok. Dochody osiągnięte przez gminę wyniosły 31.281 tys. zł. tj. 100,58% planu,  natomiast wydatki 31.499 tys. zł. tj. 96,29% planu (mniejsze od planowanych o 1.167 tys. zł.). Gmina zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 3.598 tys. zł. Zamiast planowanego deficyt na poziomie 218 tys. zł. wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.040 tys. zł. co pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia Gminy  o 1.040 tys. zł.  
   Radni złożyli gratulacje Wójtowi i wszystkim współpracownikom, życząc dalszej równie owocnej pracy. Wójt Marek Albrecht podziękował radnym za współpracę i  udzielenie absolutorium, kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie przy wykonaniu budżetu za 2016 rok. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi można było w 2016 roku wykonać wiele dodatkowych zadań np. remonty świetlic w Szczytnikach, Mroczkach Wielkich, Marcjanowie  i Główczynie. Gmina kolejny rok pozyskiwała również środki z różnych źródeł zarówno krajowych jak i europejskich. Po raz pierwszy otrzymała dotację Wojewody z programu przebudowy dróg na przebudowę drogi Iwanowice – Chojno. Z największych inwestycji to rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych w Marchwaczu i Radliczycach, na którą otrzymano dotację Ministra Sportu.

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 190 540

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij