Informacja

Informacja Wójta Gminy Szczytniki

Szanowni Państwo, Mieszkańcy ulicy Karola Świerczewskiego w Stawie,

Z dniem 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.). Ustawa przewiduje, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, upamiętniających lub propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nową nazwę.
Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Szczytniki podpisał, w dniu 19 lipca 2017 r., Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Staw dotyczących zmiany nazwy ulicy. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnej ulicy Karola Świerczewskiego w Stawie.
Konsultacje mają zasięg lokalny i odbywać się będą w okresie od 20 do 27 lipca 2017r.
W konsultacjach mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające nieruchomość lub zamieszkujące na nieruchomości położonej przy ulicy Karola Świerczewskiego w Stawie.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet, wypełnianych przez mieszkańców, poprzez akceptację nazwy zaproponowanej  przez  Urząd lub przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy.

Propozycja  jest następująca:
Staw, ul. Karola Świerczewskiego  –  zmiana na Staw, ul. Szkolna.


Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej lub elektronicznej:
• Forma pisemna polegała będzie na: dostarczeniu do Sołtysa Wsi, wysłaniu na adres Urzędu Gminy
   Szczytniki lub osobistego złożenia w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) wypełnionej ankiety,
• Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania e-maila wypełnionej ankiety na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.
Ankieta dostępna w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (pok. nr 2), na stronie internetowej oraz u Sołtysa.
Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Szczytniki poinformuje:
1) Radę Gminy - na sesji rady,
2) mieszkańców Gminy – na stronie internetowej urzędu.
W związku z powyższym zapraszam mieszkańców i właścicieli nieruchomości, ulicy Karola Świerczewskiego z miejscowości Staw, do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach związanych
z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla ww. ulicy.
Wynik konsultacji nie będzie miał wpływu na ostateczną decyzję Rady w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
–  Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
                                                                                  Wójt Gminy Szczytniki
                                                                                      (-) Marek Albrecht

 

Załącznik nr 1 - Ankieta konsultacyjna.doc

Ustawa.pdf

Zarządzenie nr 18/2017.pdf

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 125 854

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij