Sesja Świąteczna

  W dniu 28 grudnia 2017 roku w sali OSP w Szczytnikach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki. Spotkanie opłatkowe tradycyjnie już stało się okazją do podsumowania i refleksji nad osiągnięciami minionego roku oraz przymiarką do wyzwań stojących przed samorządowcami w roku 2018. Uroczystość rozpoczęli, po przywitaniu wszystkich przez Dyrektora GOK-u Pana Mariusza Janiaka,  Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, a także Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Pan Bogdan Augustyniak.  Z zaproszenia na gminną uroczystość  skorzystali  Pan Piotr Kaleta - poseł na Sejm RP, Pan Jan Mosiński - poseł na Sejm RP, Pan Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Nosal - starosta kaliski, Pan Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Pan Benedykt Owczarek – radny i członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, insp. Dariusz Bieniek - Komendant Miejski Policji,  Pan Hieronim Góral – komendant Komisariatu Policji w Koźminku, Pani Joanna Kokot- Ciszewska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Mirosław Juszczak - były Wójt Gminy Szczytniki, Pan Krzysztof Dziedzic – sekretarz Gminy Opatówek. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Rady Gminy Szczytniki, dyrektorzy i prezesi gminnych instytucji, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Szczytnikach.
     Wystąpienie włodarzy gminy było okazją do przedstawienia całej palety działań podjętych w roku 2017. Wśród największych sukcesów gminy znalazło się między innymi utrzymanie wybitnie proinwestycyjnego budżetu gminy, co znalazło wyraz w szeregu inwestycji drogowych, czy rozbudowie i remontach szkół. Powodem do dumy w mijającym roku było również bez wątpienia pozyskanie wielu środków zewnętrznych na realizowane inwestycje. Pan Wójt podkreślił ponadto, że dzięki przewidującej, długofalowej polityce oświatowej gminie udało się także bez większych problemów wdrożyć reformę systemu edukacji. W rezultacie w Gminie Szczytniki nadal pozostało pięć zespołów szkół, obyło się również bez zwolnień nauczycieli. Włodarz gminy za sukces uznał również sprawną realizację w mijającym roku  rządowego programu 500+. Środki finansowe pochodzące  z budżetu centralnego, dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników GOPS-u, udało się płynnie przetransferować do uprawnionych rodzin z terenu gminy. Pan Wójt zarysował także plany na nadchodzący rok – zgodnie z przewidywaniami bogaty w kolejne gminne inwestycje; złożył również swoje podziękowania wszystkim, którzy współpracują dla dobra gminy, a w sposób szczególny podmiotom zewnętrznym za przyznane dla gminy dofinansowania do inwestycji oraz Radnym Gminy Szczytniki za rzetelne zaangażowanie w istotne sprawy społeczne.   Zaapelował ponadto do mieszkańców o aktywne włączenie się w obchody 100 – lecia Święta Niepodległości, które celebrowane będą także na terenie gminy. Klamrą spinającą wystąpienie gminnych samorządowców były życzenia noworoczne, przekazane  przybyłym gościom przez Wójta Pana Marka Albrechta oraz  Przewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana Augustyniaka, który także podziękował wszystkim za współpracę oraz podkreślił szczególną rolę Rady Gminy Szczytniki w podejmowaniu tak ważnych dla całej gminy uchwał.         
     Następnie odbył się kluczowy program artystyczny, który w bieżącym roku przygotowany został przez uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, pod kierunkiem nauczycieli – Pani Małgorzaty Gajewskiej, Pani Agnieszki Szczęsnej i Pani Mirosławy Konewki. Misternie zaaranżowana historia zbawienia przedstawiona od wymownej sceny w raju aż po narodziny Zbawiciela wzbudziła zachwyt i liczne owacje zebranej publiczności. Kunszt młodych aktorów, starannie dobrane i przygotowane stroje i rekwizyty, oprawa muzyczna – zostały docenione przez wszystkich uczestników uroczystości.  Poseł Pan Piotr Kaleta w swoim wystąpieniu również podkreślił zdolności artystyczne uczniów i przedszkolaków z Marchwacza, tym bardziej, że nie pierwszy już raz miał okazję podziwiać ich talent. Nadmienił ponadto, że w zglobalizowanym i coraz bardziej zlaicyzowanym świecie opowieść o narodzinach Jezusa nie wszędzie może być głoszona tak wspaniale jak na sesji świątecznej  w Szczytnikach. Poseł odwołał się także do wystąpienia Pana Wójta Marka Albrechta będąc pod dużym wrażeniem dorobku inwestycyjnego gminy. W podobnym tonie wypowiedział się Pan poseł Jan Mosiński oraz samorządowcy kolejno zabierający głos.    
     Po wystąpieniach gości przyszedł czas na tradycyjne połamanie się opłatkiem, który uprzednio poświęcił proboszcz parafii Szczytniki ksiądz Mariusz Buczek. Gdy starej polskiej tradycji stało się zadość, wszyscy usiedli przy świątecznych stołach do wieczerzy, przygotowanej przez Panie z Koła Gospodyń  Wiejskich w Kuczewoli. Zebranym gościom czas umilały kolejne i na wysokim poziomie występy muzyczne: młodzieży z GOK-u pod kierunkiem Pana Krzysztofa Konewki, a następnie orkiestry dętej z Iwanowic oraz lokalnej kapeli Złote Kłosy.  Ciepła rodzinna atmosfera tegorocznego gminnego spotkania świątecznego z pewnością pozostawi wiele miłych wspomnień.

(Krzysztof Pietrzykowski)

 
 
Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 884