Aktualności

SMAKI LGD

VII edycja imprezy pn. SMAKI LGD (więcej...)

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki informuję, że w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Szczytniki (więcej...)

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w rolnictwie wraz  z załącznikami

Komunikat nr 7/2019

Informacja o jakości wody (więcej...)

SZCZYTNICKIE LATO 2019

Tegoroczne Szczytnickie Lato przepełnione było - jak przystało na nazwę imprezy - słońcem, radością i dobrym humorem. W sobotę 22 czerwca tradycyjnie bezpośrednio  po zakończeniu roku szkolnego dzieci i młodzież z naszej gminy, wraz ze swoimi rodzicami, spotkali się na podsumowaniu minionego roku szkolnego i rozpoczęciu wakacji (więcej...)

K U R E N D A

W sprawie rozszerzenia zakresu upraw, w których szacowane będą straty powstałe w wyniku suszy. Wójt Gminy Szczytniki informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach kolejnego raportu o wystąpieniu warunków suszy rozszerzono zakres upraw, w których komisja będzie szacować straty (więcej...)

PIENIĄDZE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z południowej Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach programu w zakresie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – poinformował poseł Jan Dziedziczak. Wśród jednostek OSP znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczytniki. Jednostka otrzymała wsparcie w kwocie 13.330,-zł. z przeznaczeniem na zakupu niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego (więcej...)

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2018. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy - Markowi Albrechtowi (więcej...)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI „ZESPOŁU INSPEKTORA NADZORU” PODPISANA

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na świadczenie usługi „Zespołu Inspektora Nadzoru” w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Janusz Pęcherz – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak - Pełnomocnik Zarządu Związku (więcej...)

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników

Przekazuję Państwu skierowany do rolników apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw. W rolnictwie jest to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń
związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów (więcej...)

Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Jeśli interesujesz się kulturą ludową i leży ci na sercu los przedmiotów dołącz do naszego projektu!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska (więcej...)

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny (więcej...)

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Gmina Szczytniki w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP AKO) (więcej...)

Komunikat nr 5/2019

Informacja o jakości wody (więcej...)

Komunikat w sprawie przerw w dostawie wody

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że: w związku z bardzo dużym zużyciem wody wynikającym z sytuacji pogodowej nastąpią
przerwy w dostawie wody w godzinach: od 1300 do 1700 oraz w godzinach nocnych  od 2300 do 500 rano.
Przerwy obowiązywać będą do odwołania.
Jednocześnie przypominam, że woda dostarczana jest wyłącznie dla celów bytowych i został wprowadzony zakaz podlewania ogrodów, upraw rolnych, napełniania basenów na terenie Gminy Szczytniki.

Sekretarz Gminy Szczytniki
(-) Dariusz Wawrzyniak

Komunikat nr 4/2019

Informacja o jakości wody (więcej...)

Informacja nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Biuro Rozwoju Powiatu zawiadamia że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” (więcej...)

K U R E N D A

w sprawie zakazu poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe.
W nawiązaniu do poprzedniej kurendy oraz w związku z przedłużającym się okresem wysokich temperatur, co prowadzi do ponadnormatywnego poboru wody z sieci wodociągowej, wprowadza się na całym obszarze Gminy Szczytniki całodobowy zakaz poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe (więcej...)

APEL DO MIESZKANICÓW !

W związku, z nadmiernym poborem wody z wodociągów gminnych spowodowanym brakiem opadów atmosferycznych, zwracam się:
z apelem do Wszystkich Mieszkańców Gminy Szczytniki o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.  (więcej...)

List od Pani Prezes KRUS

(więcej...)

Projekt „Moja firma z pożyczką”

Z największa przyjemnością mam zaszczyt przedstawić Państwu ofertę Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pragnących założyć własną firmę. Projekt „Moja firma z pożyczką” jest wieloletnim projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (więcej...)

KULTURALNE LATO W GMINIE SZCZYTNIKI 2019

(więcej...)

SZCZYTNICKIE LATO 2019

(więcej...)

Ogłoszenie

W dniach 11.06 i 18.06.2019r. o godz. 17.30 w TVP3 Poznań w programie ,,Za Miastem" wystąpią Panie z Koła Gospodyń Wiejskich - Grupa Odtworzeniowa Dziedzictwa Kulinarnego miejscowości pn. „Okupniczanki” z Sobiesęk Trzecich, które zaprezentowały potrawy z naszego regionu.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54, 62-865 Szczytniki

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Kolonie dla dzieci i młodzieży

(więcej...)

ZUS zakończył wysyłkę „trzynastek”

9 mld zł trafiło już do emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne z tytułu tzw. „trzynastego świadczenia”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego (więcej...)

Złoto dla Mażoretek Orkiestry Dętej OSP Iwanowice

Artystyczna wizytówka Gminy Szczytniki - Orkiestra Dęta OSP Iwanowice  pod batutą mgr Marka Kubera oraz mażoretki pod kierownictwem choreograficznym mgr Katarzyny Kubera  wystąpili w niedzielę 19 maja podczas 51. Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie w zachodniopomorskim (więcej...)

Kalendarz imprez Gminnych na 2019 rok

(więcej...)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów

W dniu 16 maja 2019 r. odebrano prace polegające na Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13/196, 62-800 Kalisz (więcej...)

Magdalena Zarębska - spotkanie autorskie.

W ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”, który przypada na 8 - 15 maja 2019 r., zaproszenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach przyjęła pani Magdalena Zarębska (więcej...)

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji  działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością (więcej...)

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń. Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, pod który podlega cała południowa Wielkopolska wypłaci ok. 210 tys. 13 emerytur (więcej...)

Finał XIX Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

W niedzielę 28 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbył się finał XIX Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Tradycyjnie już organizatorami Festiwalu były Gminne Ośrodki Kultury w Opatówku i Szczytnikach przy współpracy Starostwa Powiatowego i CKiS w Kaliszu (więcej...)

Informacja z przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Radliczycach

Już po raz kolejny wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Szczytniki przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  (więcej...)

ARiMR: Trzy tygodnie na dostarczenie e-wniosku o dopłatę bezpośrednią

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę bezpośrednią dla rolników Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia. Termin przekazania e-wniosku za pomocą specjalnej aplikacji upływa 15 maja br. Po tym terminie można jeszcze przesłać dokumenty do 10 czerwca, ale za każdy dzień opóźnienia dopłata zostaje pomniejszona o 1 proc. (więcej...)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE 24H

NZOZ CEFALMED w Kaliszu ul Szpilowskiego 15 prowadzi stomalogiczną pomoc doraźną w pełnym zakresie usług.
Rejestracja tel. 694507789 lub 782106789

www.cefalmed.pl

Urodziłaś się w 1953 roku? Sprawdź, czy ZUS ustali Ci ponownie emeryturę!

Urodziłaś się w 1953 roku? Przeszłaś na wcześniejszą emeryturę w związku z ukończeniem  55 roku życia i udowodnieniem 30 lat pracy? Twoje świadczenie zostało pomniejszone o pobrane wcześniejsze emerytury? Sprawdź, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca wpłynie na wysokość Twojego świadczenia (więcej...

15.04.2019

19 Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2019

Znamy już finalistów 19 Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2019. W sobotę 13 kwietnia w półfinale, który odbył się w Szczytnikach wystąpiło 74 wykonawców z 84 zgłoszonych z 11 gmin powiatu kaliskiego. Warto dodać, że w eliminacjach gminnych, które odbywały się przez cały marzec (więcej...)

15.04.2019

Mistrzostwa Polski Full Contact Seniorów oraz Juniorów Starszych i Młodszych im. Jacka Dreli

W dniach 12-14.04.2019 w Swarzędzu odbyły się Mistrzostwa Polski Full Contact Seniorów oraz Juniorów Starszych i Młodszych im. Jacka Dreli. W zawodach brało udział 174 zawodników z 46 klubów z całej Polski (więcej...)

Kampania promująca służbę w Policji

wielkopolska Policja rusza z kampanią promującą służbę w Policji. Na profilu facebookowym "Wielkopolska Policja" udostępniono pierwsze ze spotów promujących to przedsięwzięcie (linki poniżej). 

https://www.facebook.com/490196604470342/videos/2717538024928028/

https://www.facebook.com/490196604470342/videos/775160372870619/

Informacja o zamkniętym przejeździe kolejowym

W dniach 15.04.2019r. od godz. 8.00 do 18.04.2019r. do godz. 18.00 będzie zamknięty przejazd kolejowo - drogowy w m. Grab - Krowica Pusta (więcej...)

Usługa Twój e-PIT tylko na Portalu Podatkowym

Portalu Podatkowym

Kolorowa niedziela w Sobiesękach Trzecich

W niedziele 31 marca w świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich odbyły się warsztaty robienia kwiatów oraz ozdób wielkanocnych. W warsztatach wzięło udział 25 osób w tym dzieci i młodzież (więcej...)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

V Edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

21.03.2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 15 marca w Zespole Szkół w Szczytnikach rozegrano gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 17 uczniów  w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne (więcej....)

Twój e-PIT już 16 marca w galeriach handlowych

Już w najbliższą sobotę 16 marca w godz. 12.00-20.00 na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych w centrach handlowych pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Odpowiedzą na pytania związane z nową usługą Twój e-PIT umożliwiającą (więcej... )

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

KURENDA

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji o planowanym naborze wniosków w związku z realizacją programu "Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (więcej ...)

07.03.2019

Zarządzenie Nr 9/2019 Wojta Gminy Szczytniki z dnia 4 marca 2019r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Szczytniki

Zarządzenie Nr 9/2019

Projekt Statutu Sołectw

Formularz konsultacji Projektu Statutu Sołectw

GMINNY DZIEŃ KOBIET 2019

Cała sala śpiewa z nami – ten słynny utwór Jerzego Połomskiego przypomniała podczas swojego koncertu kapela Dysonans w sobotę 2 marca. I tak też można by podsumować spotkanie w sali OSP w Radliczycach.
Cała sala Pań  śpiewała, tańczyła, bujała , klaskała i bawiła się doskonale podczas Gminnego Dnia Kobiet, ale także przypomnijmy podczas ostatniej soboty karnawału (więcej...)

Informacja o spotkaniu z Sołtysami w dniu 26 lutego 2019 roku

W dniu 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta z sołtysami - przedstawicielami 31 sołectw Gminy. W spotkaniu udział wzięło 26 sołtysów. Na początku spotkania Wójt podziękował wszystkim za całoroczną sumienną pracę (więcej...)

1 marca wchodzi w życie program "Mama 4 plus"

Od 1 marca wchodzi w życie program "Mama 4 plus". W jego ramach matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS (więcej...)

Wyniki konkursu

LAUREACI GMINNEJ AKCJI KONKURSOWEJ PRZECIWKO PRZEMOCY
Glejt, aby powstrzymać hejt! (więcej...)

Rada Gminy Szczytniki przyjęła budżet Gminy na rok 2019

„Na sesji w dniu 31.01.2019 Rada Gminy Szczytniki jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na rok 2019. Planowany dochód to kwota 34.647.482,91-zł. w tym dochody bieżące 32.797.043,91-zł. i majątkowe 1.850.439,-zł. (więcej...)
  

K U R E N D A

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje cykl szkoleń skierowanych dla rolników (więcej...)

KS ZIĘTEK Team Podsumowanie Roku Sportowego 2018

Klub Sportowy ZIĘTEK Team doceniony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dnia 22 lutego bieżącego roku w Kaliszu odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego 2018, podczas którego zawodnicy, trenerzy, kluby oraz działacze otrzymali wyróżnienia i nagrody za swoje osiągnięcia w ubiegłym roku (więcej...)

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz na prowadzenie rodzinnych domów dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego (więcej...)

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie współpracuje z żadnymi podmiotami wykonawczymi w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak również nie rekomenduje żadnej współpracy ani też żadnych urządzeń, usług itp. w ramach w/w Programu (więcej...)

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.
Emeryci i renciści, którzy w 2018 r. pracowali zawodowo, powinni do 28 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych w  danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy (więcej...)

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Twój e-PIT już od 15 lutego na stronie www.podatki.gov.pl

Twój e-PIT bez tajemnic

Ulotka Twój e-PIT

Usługa e-PIT

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że 4 oraz 7 marca br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 szt. (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.). W dni planowanego odbioru odpady powinny być wystawione do godziny 7 00. W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych możliwe jest wystawienie zużytych opon od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych w ilości do 2 szt. (więcej... )

Ogłoszenie

W piątek 1 marca 2019 od godziny 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać maksymalnie do godziny 11.30.

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym (więcej...)

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł. wstrzymanych świadczeń chorobowych, to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł (więcej...)

Puchar Europy Team Ziętek

Zawodnicy KS ZIĘTEK Team z powodzeniem wzięli udział w Pucharze Europy, który odbył się w Chorwacji 08-10 luty. Bracia Sebastian i Norbert Kusz byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych zdobywając Puchar Europy (więcej...)

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Pragnę poinformować iż Miasto Kalisz przyłączyło się do projektu pod nazwą „ Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego” realizowanego przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski.

Odbiór próbek będzie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6 w terminach:

- 18.02.2019r. godz. 12-16

- 13.03.2019r. godz. 16-17

Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw” podpisana

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pan Sebastian Wardęcki – Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek (więcej...)

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów (więcej...)

Od 1 stycznia 2019 r. nowe ulgi podatkowe na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz instalacje OZE

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (więcej...)

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 05 lutego 2019r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej (więcej...)

Praktyczne wskazówki dla rolników

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (więcej...)

Zaproszenie na warsztaty

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT  ŚRODOWISKA zaprasza na warsztaty pn.: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA (więcej...)

Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych (więcej...)

K U R E N D A

Urząd Gminy w Szczytnikach uprzejmie informuję, wszystkich Mieszkańców zainteresowanych odbiorem popiołu (więcej...)

K U R E N D A

Zwrot podatku akcyzowego (więcej...)

Komunikat ostrzegawczy

Komunikat.pdf

KURENDA

Spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego (więcej...)

K U R E N D A

Trwa sezon grzewczy, dlatego w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Szczytniki przypominamy, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest surowo zabronione. W piecach domowych należy spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy (więcej...)

K U R E N D A

W związku z licznymi przypadkami stwierdzenia gruźlicy u bydła na terenie powiatu kaliskiego  w 2018 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje , że podjął decyzje o zwiększeniu częstotliwości badań w kierunku wykrycia tej choroby (więcej...)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

04.01.2019

SESJA ŚWIĄTECZNA RADY GMINY SZCZYTNIKI

 W dniu 28 grudnia 2018 r., zgodnie z tradycją,  odbyła się sesja świąteczna Rady Gminy Szczytniki. Zebranych gości w imieniu Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana Bogdana Augustyniaka - powitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Mariusz Janiak. Na uroczystości pojawili się nie tylko przedstawiciele władz gminy, lecz także reprezentanci osób i instytucji, z którymi gmina współpracuje dla dobra ogółu mieszkańców ( więcej...)

02.01.2019

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( więcej...)

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia (więcej...)

Praca ZUS w Wigilię i sylwestra

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 24 grudnia 2018 r., w Wigilię, wszystkie sale obsługi klientów ZUS czynne będą do godziny 13:00. Również do godziny 13:00 będzie można tego dnia skorzystać z porad specjalistów ZUS w Centrum Obsługi Telefonicznej (więcej...)

INFORMACJA

o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki,

w sezonie zimowym 2018/2019

1.Droga krajowa Nr 12 :
odcinek Kalisz (gr. miasta ) – Opatówek – Chojno (gr.woj. łódzkiego )
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu     tel. 62 764 92 15 

2.Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są :
- dla rejonu „centralnego”: Norbert Wawrzyniak    tel. 697 819 800             
- dla rejonu „południowego”: Mariusz Szydłowski   tel. 669 799 997
- dla rejonu „północnego”: Robert Garncarek tel. 601 978 082

3.Drogi gminne

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania:     tel. 62 762 50 01 wew. 38
poniedziałek                : od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku    : od 7.00 do 15.00
kontakt interwencyjny : tel. 508 114 257

 

17.12.2018

XXXVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę Wisły

W dniach od 14-16 grudnia w Krakowie odbywał się XXXVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotą Rękawicę Wisły. Nasz klub ZIĘTEK Team  reprezentowali mieszkańcy Szczytnik  bracia Norbert i Sebastian Kusz- oboje rywalizowali w kategorii wiekowej kadet ( więcej... )

13.12.2018

E-akta: Pracodawco, pamiętaj o dostosowaniu programów

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe (więcej...)

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy będzie nieczynny.

W sprawach związanych z wydaniem aktu zgonu proszę o kontakt telefoniczny -(62) 7625444 .
               
                                              Wójt Gminy

                                                                   Marek Albrecht                                  

05.12.2018

V Ogólnopolski Turniej bokserski

W pierwszy dzień grudnia zawodnicy KS ZIĘTEK Team startowali w V Ogólnopolskim Turnieju bokserskim o Puchar Włókiennika Łódź. Klub reprezentowali Julia Durkiewicz ( 75kg), Norbert Kusz (71kg) i Sebastian Kusz ( 75kg) ( więcej... )

Portal IRZplus - Obsługa zgłoszeń przez Internet

26 listopada 2018 roku udostępniono posiadaczom zwierząt możliwość:
złożenia spisu stada świń za pomocą Portalu IRZplus,
zgłaszania zdarzeń zwierzęcych za pomocą funkcji importu zbioru danych z plików XML
Hodowcy świń w prosty sposób mogą poinformować ARiMR o liczbie zwierząt oznakowanych w swojej siedzibie stada, bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą (więcej...)

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) ( więcej... )

26.11.2018

Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki

W sobotę 24 listopada w sali sportowej Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się „ VIII Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 5 drużyn  w sumie 33 zawodników reprezentujących straże ze : Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Sobiesęk Drugich i Kuczewoli ( więcej... )

26.11.2018

I Sesję Rady Gminy Szczytniki VIII Kadencji

Informacja o Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Szczytniki VIII Kadencji (2018-2023) odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach. Najstarsza wiekiem radna obecna na sesji, Radna Senior Pan Danuta Świątek o godz. 9.15 otworzyła  I Sesję Rady Gminy  Szczytniki VIII Kadencji (więcej...)

26.11.2018

Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 21 listopada 2018 roku w zastępstwie Wójta Gminy Szczytniki - Sekretarz Gminy  Pan Dariusz Wawrzyniak w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczytnikach przekazał przedstawicielom jednostek OSP działających na terenie gminy Szczytniki  zakupiony sprzęt do ratownictwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (więcej...)

Przebudowa ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P) – Popów (nr 675712P)

    W dniu 23 listopada 2018 r. firma SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki zakończyła realizację przebudowy ciągu dróg gminnych Szczytniki (nr 675734P)  –  Popów (nr 675712P) wraz z przebudową miejsc postojowych w ciągu drogi nr 675712P. 30 listopada 2018 r. odbył się odbiór techniczny zadania (więcej...)

E-zwolnienia: ZUS pracuje dłużej

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej ( więcej... )

Kursy Zawodowe

Bezpłatne Kursy Zawodowe na rok 2019 ( więcej... )

Szkolenie dla przedsiębiorców

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kalisz zaprasza ( więcej... )

21.11.2018

Jesienne Spotkanie Biesiadne z przebojami operetki i musicalu

W sobotę 17 listopada w gościnnej Sali OSP w Sobiesękach Trzecich odbył się tradycyjny „Jesienny Warzywniak Biesiadny”. Do wspólnej zabawy, biesiadowania i koncertów muzycznych  zaproszeni zostali przedstawiciele sponsorów, sołectw przygotowujących tegoroczne stoły biesiadne i delegacji z chlebami na Dożynki Gminne oraz współorganizatorzy i Starostwie Dożynek, czyli po prostu Ci, bez których tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne nie mogłyby się odbyć (więcej...)

Drodzy Wolontariusze, Społecznicy, Aktywiści, Działacze i Działaczki!

Cieszymy się, że jesteście z nami! Wasze zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, działania społeczne i aktywizację lokalnego środowiska są powodem do dumy i radości. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który chcemy świętować razem z Wami! Dlatego zapraszamy Was na obchody Dnia Wolontariusza ( więcej... )

Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy Szczytniki 22.11.2018r. godzina 9.00

https://gaming.youtube.com/channel/UClpHtimvQ1La4PN2RDa2Ztw/live

I Sesja Rady Gminy Szczytniki

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu ws zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Szczytniki ( więcej... )

20.11.2018

XXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOKSERSKI im. JANA PAWLAKA

17 Listopada odbył się również  turniej bokserski kadetów w Lesznie poświęcony im. Jana Pawlaka. Do turnieju przystąpiło 7 reprezentantów współpracujących ze sobą klubów Ziętek TEAM ( więcej... )

20.11.2018

MECZ TOWARZYSKI POLSKA-KANADA I DEBIUT W KADRZE

17 Listopada w Hotelu Trylogia w Zielonce odbył się mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Polski i Kanady. W kadrze narodowej udanie zadebiutowała Olga Michalska w wadze do 51 kg wygrywając jednogłośnie na punkty walkę z Anne Marcotte (Kanada) ( więcej... )

15.11.2018

Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 r. w Iwanowicach miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Iwanowice Ks. Kanonika Pawła Jabłońskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach Panią Janinę Nowak. Uroczystość rozpoczęła się pochodem złożonym z pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu gminy ( więcej... )

13.11.2018

Sport, Radość i Słońce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Fantastyczna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim, którzy wraz ze swoimi rowerami i motocyklami pojawili się w sobotę 10 listopada pod szkołą w Stawie na naszym gminnym Niepodległościowym Rajdzie Rowerowym odpowiadając na apel organizatorów. Wszystkich powitał w tym wyjątkowym dniu Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wyrażając radość z tak licznej grupy uczestników rajdu i życząc szczęśliwego i bezpiecznego przejazdu ( więcej... )

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Niepodległościowym Rajdzie Rowerowym

W imieniu Wójta Gminy Szczytniki, radnych oraz GOKu i Zespołów Szkół  z terenu gminy w  sobotę 10 listopada zapraszamy do wspólnego  przejazdu  po gminie Szczytniki. W sumie ok. 19 km w godz. 11.00-13.00.  To kolejny już etap gminnych uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości już za kilka dni i tym razem na sportowo ( więcej... )

e-ZLA – czyli co pacjent wiedzieć powinien

Od 1 grudnia br. pacjenci będą mieli wystawiane wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Już teraz do ZUS w województwie wielkopolskim wpływa takich zwolnień ponad 20 tys. tygodniowo. E-ZLA to dla chorych korzystne rozwiązanie. Zwolnienie od razu po wystawieniu przez lekarza zostanie przekazane elektronicznie do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla pacjenta to komfortowa sytuacja ( więcej... )

05.11.2018

Poszukiwane osób na stanowisko: KASJER - SPRZEDAWCA

Dino to polska dynamicznie rozwijająca się sieć marketów spożywczych.
W związku z otwarciami nowych marketów tworzymy kolejne miejsca pracy
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
KASJER - SPRZEDAWCA
Miejsce pracy:
Staw, pow. kaliski ( więcej... )

VII Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików

W dniach 23-28.10.2018 r. w Grudziądzu odbyły się VII Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików im. Pawła Szydły. Z KS ZIĘTEK Team trzech zawodników zdobyło brązowe medale tj.  Kacper Ziętek w kategorii wagowej do 40 kg ( więcej... )

31.10.2018

KONCERT PATRIOTYCZNY W GMINIE SZCZYTNIKI

W dniu 26 października 2018 roku w ramach zadania publicznego „Śladami Polski Niepodległej”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odbył się na terenie naszej gminy koncert patriotyczny „Artyści dla Niepodległości” poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem koncertów patriotycznych, które zostały zaplanowane we wszystkich jedenastu gminach ( więcej... )

Przedłużony termin składania wniosków suszowych

Do 16 listopada br. minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy ( więcej... )

P o d z i ę k o w a n i e

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczytniki!

Bardzo dziękuję za udział w tegorocznych wyborach samorządowych i oddanie na mnie głosu przez liczne grono wyborców, a także za udzielenie poparcia dla rekomendowanych przeze mnie Radnych. Składam również serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy zaangażowali się w moją kampanię wyborczą.

Obdarzenie mnie po raz kolejny tak dużym zaufaniem to duże wyróżnienie i najlepsza motywacja do dalszej rzetelnej pracy dla dobra naszej Gminy.  

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht

26.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Szczytniki

Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. ( więcej... )

K U R E N D A

Urząd Gminy w Szczytnikach uprzejmie informuje, Wszystkich Mieszkańców Zainteresowanych odbiorem popiołu, że powyższy fakt  należy zgłosić w tut. Urzędzie Gminy bowiem wraz z odbiorem odpadów komunalnych będzie odbierany z nieruchomości popiół. Informacja ta jest niezbędna w celu dokonania aktualizacji wykazu nieruchomości, na terenie których należy odebrać popiół; przez firmę (więcej...)

26.10.2018

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Szczytniki

W dniu 18 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbyły się Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainaugurowane hymnem państwowym.  
Na początku uroczystości Dyrektor szkoły Honorata Szymańska powitała wszystkich uczestników w następującym gronie: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht;  Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak; Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg (więcej...)

XXVI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie

W dniach 14-19.10.2018 r. w Sulejowie odbyły się XXVI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie. W zawodach brało udział 131 zawodników z 54 klubów z całej Polski. Walki przeprowadzone były w 10 kategoriach wagowych (od 49 kg do 91+ kg) w formule boksu olimpijskiego, czyli 3 rundy po 3 minuty z 1 minutowymi przerwami. Z KS ZIĘTEK Team startowało 5 zawodników ( więcej... )

Umowa na remont Świetlicy w Stawie podpisana

W dniu 19.10.2018 Wójt Gminy Szczytniki i Skarbnik Gminy Małgorzata Bloch podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z Marszałkiem Krzysztofem Grabowski reprezentującym Urząd Marszałkowski umowę na remont świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” ( więcej... )

Spotkanie z sołtysami

W dniu 3 października 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Szczytniki.
Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki wraz z Zastępcą p. Dariuszem Wawrzyniakiem w imieniu władz samorządowych Gminy Szczytniki powitał wszystkich zaproszonych i przybyłych na spotkanie Sołtysów. Mimo, iż 4-o letnia kadencja sołtysów (2015-2019) upływa w przyszłym roku, p. Wójt na zakończenie jego 4-letniej kadencji oraz kadencji Rady Gminy Szczytniki (2014-2018),  podziękował sołtysom za odpowiedzialną  i pełną poświęcenia pracę na rzecz własnego sołectwa ( więcej... )

Sztafeta Ojców Niepodległości

"10 listopada 2018 przez naszą gminę przebiegać będzie trasa Sztafety Ojców Niepodległości. Upamiętnia ona 123 lata walki Polaków o wolną Ojczyznę. Cała trasa liczy sobie 123 km, 12 odcinków i 12 Ojców Niepodległości, którzy patronują każdemu z odcinków. Patronem odcinka przebiegającego przez gminę Szczytniki jest Bonawentura Niemojowski. Są jeszcze wolne miejsca, a zapisać można się do 5 listopada pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4VR_1goi8h2eKiIcMseEEfZoGGl2mXboriH1S5BTW4A5e_w/viewform

Serdecznie zapraszamy!"

Regulamin Sztafety Ojców Niepodległości.doc

Obchody Dnia Papieskiego w kościele parafialnym w Iwanowicach

W dniu 14.10.2018r. społeczność  Zespołu Szkół w Iwanowicach uroczyście uczciła obchody Dnia Papieskiego oraz święto patrona gimnazjum - Księdza Kardynała Karola Wojtyły w kościele parafialnym w Iwanowicach. W tym roku przypada 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża ( więcej... )

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola

3 października 2018 Wójt Marek Albrecht podpisał umowę powierzenia grantu dla Gminy Szczytniki ze Stowarzyszeniem „Długosz Królewski”  na „Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola” ( więcej... )

Zakończony remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn".
Całkowity koszt zadania wyniósł 81 793,23 zł, z czego dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 30 000 zł wysokość wkładu własnego mieszkańców : 36 820,00 zł. Wykonanie prac nie byłoby możliwe bez czynnego udziału mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mogli spotykać się i miło spędzać czas.
Projekt realizowano w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".

Podpisanie umowy na Rewitalizacje centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem

W dniu 10.09.2018 Wójt Gminy Marek Albrecht podpisał umowę przyznania pomocy dla Gminy Szczytniki z Województwem Wielkopolskim  na realizację operacji „Rewitalizacja centrum miejscowości Staw wraz z oświetleniem”, której celem jest wzrost atrakcyjności centrum miejscowości Staw poprzez jego rewitalizację jako miejsca rekreacji i wypoczynku społeczności lokalnej ( więcej... )

Październik miesiącem ubezpieczonego w ZUS

Nie wiesz, jak będzie wyglądała Twoja przyszła emerytura? Masz problem z odczytaniem informacji o stanie konta ubezpieczonego? Chciałbyś kontaktować się z ZUS-em elektronicznie? Zastanawiasz się, jakie korzyści dadzą Ci e-zwolnienia? Jeśli chcesz poznać  odpowiedzi na te pytania, skorzystaj z oferty, którą w październiku ZUS przygotował dla Ciebie ( więcej... )

Przekazanie do wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2019-2028.

Załącznik.pdf

UCZCZENIE KOLEJNEJ ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 26 września w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbyły się  Obchody 79. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego i  29. Rocznicy Powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  - z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego, reprezentowanego przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Pana Bogdana Augustyniaka, Panią sołtys Marchwacza Janinę Kwaśniewską.   Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej przez Księdza Jędrzeja Zaczyka - w intencji Ojczyzny, Gminy Szczytniki i bohaterów poległych za Polskę ( więcej... )

1 października - Ogólnopolskie ważenie tornistrów szkolnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra.
Na ten dzień minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała ogólnopolskie ważenie tornistrów szkolnych. W gminie Szczytniki taka akcja miała miejsce w Zespole Szkół w Iwanowicach ( więcej... )

Powiatowego Spotkania z Kulturą w Żelazkowie

14 nagród finansowych i 5 nagród honorowych wręczono w sobotę, 29 września podczas dorocznego Powiatowego Spotkania z Kulturą w Żelazkowie. Wydarzenie jest okazją do uhonorowania osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury ( więcej... )

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Pleszewie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 9 października 2018 roku o godzinie 10:00
w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Pleszewie  - Marszew 22, Pleszew. W spotkaniu weźmie udział pani Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, wiceminister Inwestycji i Rozwoju ( więcej... )

Promocja gminy, powiatu, województwa i kraju!

Uczeń naszej szkoły Sebastian Kusz wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów w Kickboxingu, które odbyły się we włoskiej miejscowości Lido di Jesolo.  Nasz dzielny sportowiec zdobył brązowy medal w formule Kick- light oraz srebrny medal w formule Light- contact (został wicemistrzem świata!) ( więcej... )

20.09.2018

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach

Zakończono prace, polegające na Wymianie konstrukcji dachu i poszycia dachu istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanowicach” (więcej...)

I Festiwal Orkiestr Dętych w Stawie

16 września 2018 roku odbył się I Festiwal Orkiestr Dętych w Stawie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był członek orkiestr zarówno w Stawie, jak i Iwanowicach Jan Cichy oraz Gmina Szczytniki ( więcej... )

KURENDA

W uzupełnieniu kurendy „w związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Szczytniki” i na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: IR-VIII.7154.48.2018.2 z dnia 18.09.2018 r. ( więcej... )

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy realizowane przez różnego typu instytucje, skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców ( więcej... )

I TURNIEJ NADZIEI W BOKSIE O PUCHAR PREZYDENTA POZNANIA

W ubiegłą sobotę 15.09 odbył się Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Poznania, organizowany przez klub Bagdasarian Boxing Club. Brali w nim udział adepci, kadeci, juniorzy oraz seniorzy. W zawodach brali udział przedstawiciele klubu ZIĘTEK TEAM ( więcej... )

13.09.2018

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Szczytniki

W dniu 12 września 2018 r. dokonano odbioru nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Szczytniki o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 0,998 km. Wykonawcą robót była firma „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane inż. Rafał Świątek ( więcej... )

Zaproszenie na konferencje

Konferencja pt. ,,Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym'' ( więcej... )

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Szczytniki oraz Ministerstwo Środowiska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE ( więcej... )

KURENDA

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że 1 oraz 4 października br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 szt. (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.).
W dni planowanego odbioru odpady powinny być wystawione do godziny 7 00. W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych możliwe jest wystawienie zużytych opon od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych w ilości do 2 szt.
Poniżej w tabeli zostały podane miejscowości z terenu których będą w danym dniu odbierane odpady ( więcej... )

KURENDA

Urząd Gminy w Szczytnikach  informuje, że w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali OSP Szczytniki odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu. Podczas spotkania pracownicy PIW Kalisz omówią temat uwolnienia powiatu kaliskiego od choroby Aujeszky´ego oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące bioasekuracji świń przed Afrykańskim Pomorem Świń.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNIKI

W Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach
w co 2-gi piątek w godz. 16.00-19.00 przyjmuje nieodpłatnie psycholog.Mgr. Karolina Niespodziańska niosąca pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.
Rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach – tel: 62 741 43 39

W Ośrodku Zdrowia w Stawie
 w godz. 16.00-19.00 – w co 2-gi piątek
Rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Stawie- tel : 62 741 40 92

Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki

W sobotę 1 września na „orliku” w Szczytnikach odbył się „Letni Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 6 drużyn reprezentujących straże ze : Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Krowicy Zawodniej, Kuczewoli i Radliczyc. Drużyny zostały rozlosowane na dwie grupy. Mecze w grupach odbywały się system każdy z każdym ( więcej... )

Przedstawiciele Gminy Szczytniki na Dożynkach Jasnogórskich

     W dniach 1-2 września 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony, czyli tzw. Dożynki Jasnogórskie; m. in. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego oraz samorządowców i rolników  z całej Polski. Na tegorocznych dożynkach, zorganizowanych pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej Polski”,  wszystkich gości tradycyjnie witał, jak na gospodarza przystało,  przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Podczas niedzielnej uroczystej Sumy z błogosławieństwem wieńców żniwnych - homilię wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ( więcej... )

Dożynki Gminno-Parafialne 2018

W tegorocznych dożynkach  niezwykle licznie uczestniczyli  nie tylko mieszkańcy gminy Szczytniki, ale także przyjezdni goście z całego regionu, sąsiednich gmin i innych odległych terenów. Niewątpliwie sprawiła to fantastyczna pogoda; po dwóch  z rzędu latach w deszczu, tym razem zawitało do Szczytnik słońce i jak zwykle  można było obejrzeć bogaty program artystyczny ( więcej... )

1360000 zł na przebudowę dróg lokalnych w gminie Szczytniki.

22 sierpnia bieżącego roku w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych z rządowego Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ze strony władz gminy dokument podpisał Wójt Gminy Szczytniki, Pan Marek Albrecht oraz Skarbnik Gminy, Pani Małgorzata Bloch. Stronę rządową reprezentowała Pani wicewojewoda Marlena Maląg ( więcej... )

Budowa brakujących sal gimnastycznych w Gminie Szczytniki zakończona

Oddanie do użytku brakujących sal gimnastycznych dopełniło najważniejsze starania Wójta i samorządowców, aby  zapewnić uczniom ze wszystkich Zespołów Szkół na terenie Gminy Szczytniki optymalne warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. Oprócz sal gimnastycznych, w ciągu ostatnich lat zostały pobudowane wielofunkcyjne boiska sportowe (więcej...)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkół w Szczytnikach, Zespole Szkół w Stawie oraz Zespole Szkół w Iwanowicach (więcej...)

17.07.2018

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Pośrednik i Iwanowice

W dniu 16 lipca 2018 r. dokonano odbioru nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Pośrednik i Iwanowice o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 0,900 km. Wykonawcą robót była firma „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane inż. Rafał Świątek ( więcej... )

Najlepsze smaki z Marcjanowa!

Panie z KGW w Marcjanowie przygotowały najlepszą i najsmaczniejsza potrawę konkursową z kaczki podczas odbywającej się w niedzielę 15 lipca imprezy SMAKI LGD. Doroczny konkurs kulinarny połączony z Festynem rodzinnym organizowany jest przez LGD Długosz Królewski (więcej...)

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Szczytnikach rozegrane

23 drużyny OSP, w tym 9 żeńskich wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych jakie odbyły się w miejscowości Szczytniki w niedzielę 15 lipca 2018 r. Zawody  wg regulaminu CTIF wygrały drużyny z OSP Szczytniki w kat. do lat 16 . OSP Staw powtórzyła wygraną z ubiegłego roku i była najlepsza wśród dorosłych (więcej...)

Spotkanie Wójta Gminy z sołtysami

W dniu 29 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie z  sołtysami, w którym udział wzięło 24 sołtysów spośród 31 sołtysów z terenu Gminy Szczytniki.
Spotkanie otworzył i prowadził Wójt Pan Marek Albrecht, który  omówił realizacje zadań w pierwszym półroczu 2018 roku, roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (więcej...)

Umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach VII edycji konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” została podpisana

2 lipca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w   Kaliszu   podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Szczytniki o udzielenie pomocy  finansowej w ramach VII edycji konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który na ten cel przeznaczyli 207 935,00 zł. Łącznie dofinansowanie uzyskało 17 podmiotów z terenu powiatu kaliskiego (więcej...)

KURENDA

Uprzejmie informuję, że w związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Szczytniki można składać wnioski o oszacowanie zakresu
i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Wnioski należy składać w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach (pokój nr 2), do dnia 18.07.2018r w godzinach urzędowania.
Wzór wniosku i załączników dostępny jest w siedzibie urzędu ( pokój nr 2), oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Załączniki:

wzór wniosku i załączników 1 i 2.pdf

Informacja RODO.pdf

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta.

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2017. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2017,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy - Markowi Albrechtowi(więcej...)

Szczytnickie Lato

Niespełna 160 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych ale i przedszkoli ,odebrało w  tym roku z rąk Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta  nagrody rzeczowe  i dyplomy za promowanie swoimi osiągnięciami  Gminy Szczytniki w powiecie, województwie, a także na szczeblu  (więcej...)

Realizacja Projektu „Umiem pływać” - rok szkolny 2017/2018

W dniach 28 i 29 maja 2018 r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Szczytniki został zorganizowany ostatni wyjazd na basen do kaliskiego AQUAPARKU w ramach kolejnej edycji realizacji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy Szczytniki, którego partnerem wiodącym jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
W ramach zawartej umowy partnerskiej w okresie od 12 marca do 29 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych gminy Szczytniki mieli możliwość skorzystania z wyjazdu na basen(więcej...)

Otwarcie Podwórka Talentów NIVeA

Dnia 8 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół w Iwanowicach odbyła się uroczystość otwarcia Podwórka Talentów NIVEA. Była ona zwieńczeniem trudów, jakie musieli wspólnie pokonać mieszkańcy Iwanowic i okolic, którym zależało na dobru dzieci i młodzieży. O powstanie miejsca zabaw dla dzieci od początku zabiegał Wójt Gminy Szczytniki pan Marek Albrecht. To między innymi z jego inicjatywy  Zespół Szkół w Iwanowicach zgłosił swój akces do akcji ogłoszonej przez spółkę Nivea na Podwórko Talentów Nivea(więcej...)

KURENDA

Uprzejmie informuję, że w przypadku wystąpienia szkód
w uprawach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych spowodowanych opadami gradu, które miały miejsce w dniu 2 czerwca 2018 roku na terenie gminy Szczytniki, poszkodowani mogą składać wnioski
w przedmiotowej sprawie w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach (pokój nr 2), do dnia 22.06.2018r w godzinach urzędowania.
Wzór wniosku i załączników dostępny jest w siedzibie urzędu
( pokój nr 2), oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Wzór wniosku wraz załącznikami.pdf

 

                                                                      Wójt Gminy Szczytniki   
                                                                         /-/ Marek Albrecht       

XVI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej

W pierwszą środę miesiąca, w dniu 6 czerwca 2018 r., odbył się XVI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej w Marchwaczu z udziałem ponad trzystu osób. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele (dyrektorzy, katecheci, nauczyciele, księża, uczniowie) i poczty sztandarowe ze szkół diecezji kaliskiej noszących to zaszczytne imię.( więcej...)

Gminny Dzień Dziecka w Szczytnikach

Wizyta niezapowiedzianych gości, deszczu i burzy, spowodowała, że Gminny Dzień Dziecka odbywający się w sobotę 2 czerwca w Szczytnikach, miał skrócony przebieg i nie wszystkie punkty programu udało się zrealizować.
Dzieci  przez pierwsze godziny zabawy z okazji ich święta mogły jednak zaprezentować na scenie swoje talenty wokalne i taneczne w ramach grup prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury (więcej...)

Gminno - Parafialny Dzień Strażaka

W dniu 3 maja swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy. W tym roku gminne święto było połączone ze świętem parafialnym strażaków parafii Rajsko, do której należą OSP Krowica Zawodnia i OSP Radliczyce z naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Rajsku, w której uczestniczyli strażacy z tej parafii (więcej...)

Na zakończenie XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, 17 maja 2018 roku zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach przyjął Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Aktorzy przedstawili bajkę promujący czytelnictwo p.t. „Opowieści z teczki profesora Książeczki”. Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej ubogi (więcej...)

Spotkanie Premiera z Samorządowcami

W dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami, którzy na zaproszenie przyjechali z różnych zakątków Polski.W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który był jedynym reprezentantem powiatu kaliskiego. W czasie mityngu zostały poruszone najważniejsze problemy dotyczące środowisk lokalnych (więcej...)

Wzór oświadczenia majątkowego

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Dz.U. z 2017r., poz 2020)

 

Wzór oświadczenia majątkowego.doc

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Restauracji „Polanin” w Szczytnikach 11 par z terenu gminy odznaczono Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatów odznaczył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht. Okazją do tego była 50. rocznica zawarcia związku małżeńskie (więcej...)

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W dniu 8 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Iwanowicach upamiętniono 78. rocznicę zbrodni katyńskiej, a także 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Mszę świętą w intencji ofiar mordu katyńskiego oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i osób im towarzyszących w podróży na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej - odprawił Ks. wikariusz Paweł Kubiak (więcej...)

Gminny etap OTWP

W dniu 16 marca w Zespole Szkół w Szczytnikach rozegrano gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 18 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne(więcej...)

Gminny Dzień Kobiet w Radliczycach

Pewien mądry mężczyzna  kiedyś powiedział, że „ w życiu niewiasty rozróżnić można kilka okresów życia: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta…”. Od  tej prawdy życiowej i życzeń, by zawsze mieć poczucie bycia młodą kobietą, rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Kobiet w gminie Szczytniki. Ponad 250 Pań przybyłych na salę OSP w Radliczycach przywitanych zostało przez Wójta gminy Szczytniki oczekującego wraz ze słodką niespodzianką(więcej...)

08.03.2018

KURENDA-odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że 5 oraz 7 kwietnia br. odbierane będą odpady wielkogabarytowe w ilości max 5 szt. (sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp.).W dni planowanego odbioru odpady powinny być wystawione do godziny 7 00. W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych możliwe jest wystawienie zużytych opon od samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych w ilości do 2 szt (więcej...)

KURENDA - Spotkanie w sprawie bioasekuracji ASF

W związku z obowiązywaniem - od dnia 27 lutego 2018r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U z 2018 r. poz. 360), uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali OSP
w Szczytnikach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu. Podczas spotkania zostaną omówione obowiązki i zakazy wynikające z ww. rozporządzenia, których należy przestrzegać utrzymując trzodę chlewną. Na spotkaniu przekazane zostaną szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń.
Zapraszam Wszystkich zainteresowanych.
                                                                       Wójt Gminy Szczytniki
                                                                         /-/ Marek Albrecht

W niedzielę 25 lutego 2018 r odbyły się obchody 15 Rocznicy Protestów Rolniczych w Marchwaczu i Cieni Drugiej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą brutalną pacyfikację protestu rolniczego przez władze w dniu 12 lutego 2003 r w Cieni Drugiej. Następnie uczestnicy obchodów udali się na nabożeństwo  w intencji Ojczyzny i Rolników do kościoła w Rajsku (więcej...)

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców  Naszej Gminy  a szczególnie jej najmłodszych mieszkańców zakupiono ze środków gminy i środków gminnego funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  200 sztuk odblasków z logo Naszej Gminy. Współpracując z Komisariatem Policji w Koźminku w którego  obszarze działania jest Gmina Szczytniki (więcej...)

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Od 27 lutego 2018r. zacznie obowiązywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie MRiRW  z dnia 9.02.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (więcej…)

Kurenda - szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje cykl  szkoleń skierowanych do rolników. Zakres tematyczny spotkań obejmował będzie :
-„ Zasady przyznawania płatnosci obszarowych w roku 2018”
-„ Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich Kampania        2018”
-„ eWniosekPlus”
-„ System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt”
Pracownicy WODR przedstawią tematykę zwiazaną z ubezpieczeniami w gospodarstwach rolnych, zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości rolniczej, systemami nawożenia w gospodarstwach rolnych, środki ochrony roślin (więcej...)

W dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”
a Gminą Szczytniki przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach
na  realizację projektu „FERIE Z EKONOMIĄ”
Oto kilka informacji na temat projektu:
Realizacja:
•rok szkolny 2017/2018 – od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r., (pierwszy tydzień ferii zimowych w 2018 r.);
•uczestnik projektu: Zespół Szkół w Szczytnikach (uczniowie II i III klas gimnazjum);
•cel projektu:  to projekt edukacji ekonomicznej, jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego(więcej...)
   

Tradycyjne potrawy wielkanocne, estetyka wykonania i ozdobienia potraw, organizacja przyjęcia w domu oraz zachowanie się przy stole - to tematy jakimi zajmowano się w teorii praktyce podczas drugiej tury warsztatów kulinarnych  w Marchwaczu przez GOK w Szczytnikach(więcej...)

REKRUTACJA 2018/2019

Wójt Gminy Szczytniki informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Szczegółowe informacje.pdf

Załączniki :

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Uchwała Nr. XVII/100/2016 Rady Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczytniki.pdf

ZBIÓRKA DLA JASIA

W trakcie Święta Powiatu Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla trzyletniego JASIA (nr zbiórki: 2018/334/OR). Zbiórka kontynuowana będzie do 11 marca bieżącego roku, do tego dnia można także dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej nr 03840400062004002138170001 w tytule przelewu podać konieczne tytuł zbiórki: Jaś Tylski nr zbiórki: 2018/334/OR.
Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie.

Patriotyczne Obchody 73. Rocznicy Pomordowania Mieszkańców Marchwacza

W sobotę 20 stycznia miały miejsce w Marchwaczu uroczystości upamiętniające 73. Rocznicę Pomordowania Mieszkańców tej miejscowości pod koniec II wojny światowej.  W styczniu 1945 r. niedobitki wojsk niemieckich niespodziewanie weszły do już wyzwolonego Marchwacza. Nie są do końca znane okoliczności, dla jakich Niemcy postanowili dokonać kolejnego mordu (więcej...)

Harmonogram koncertów z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Ponad 20 osób uczestniczyło w miniony weekend 12-14 stycznia w Marchwaczu w pierwszej części warsztatów kulinarnych, proponowanych w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  Ze wspólpracy z ODR i szkoleń kulinarnych prowadzonych przez Panią Krystynę Nowak korzystała już wcześniej (więcej...)

6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego w Sobiesękach Trzecich po raz pierwszy w historii Gminy Szczytniki zorganizowano Orszak Trzech Króli. W rolę trzech Mędrców ze wschodu wcielili się ks. Kan. Paweł Jabłoński proboszcz parafii Iwanowice, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht oraz prezes OSP Sobiesęki Trzecie Henryk Skowroński. (więcej...)

 W dniu 28 grudnia 2017 roku w sali OSP w Szczytnikach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki. Spotkanie opłatkowe tradycyjnie już stało się okazją do podsumowania i refleksji nad osiągnięciami minionego roku oraz przymiarką do wyzwań stojących przed samorządowcami w roku 2018. Uroczystość rozpoczęli, po przywitaniu wszystkich przez Dyrektora GOK-u Pana Mariusza Janiaka,  Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht (więcej...)

15 grudnia odbył się tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwanowicach Koncert Kolęd i Pastorałek. W tym roku pod hasłem: „I nam kolędować trzeba”. W Koncercie  wystąpiły dzieci oraz młodzież z zespołu szkół, a także zaproszeni muzycy: Chór Parafialny z Iwanowic, Kapela „Złote Kłosy” oraz Orkiestra OSP z Iwanowic. Koncert poprowadzili uczniowie z kl. V Gabrysia Pośpieszyńska i Jakub Jakubowski. Co roczne kolędowanie to już wieloletnia tradycja( więcej...)

Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie  wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2(więcej...)

Okupniczanki na Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich

9 grudnia podczas wieczerzy wigilijnej środowisk wiejskich w Turku odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego p.n. ‘’Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca". Celem konkursu było promowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi w oparciu o tradycyjne przepisy kuchni wielkopolskiej (więcej...)

Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki

W sobotę 9 grudnia w sali sportowej Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się „Halowy Turniej w Piłkę Nożną Drużyn OSP Gminy Szczytniki”. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta stanęło 5 drużyn  w sumie 35 zawodników reprezentujących straże ze: Szczytnik, Iwanowic, Mroczek Wielkich, Sobiesęk Drugich i Radliczyc (więcej...)

INFORMACJA

o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Szczytniki,

w sezonie zimowym 2017/2018

 

1.Droga krajowa Nr 12 :
odcinek Kalisz (gr. miasta ) – Opatówek – Chojno (gr.woj. łódzkiego )
Rejon Dróg Krajowych w Kaliszu     tel. 62 764 92 15 

2.Drogi powiatowe
Koordynatorami  d/s zimowego odśnieżania są :
- dla rejonu „centralnego”: Norbert Wawrzyniak    tel. 697 819 800             
- dla rejonu „południowego”: Mariusz Szydłowski   tel. 669 799 997
- dla rejonu „północnego”: Robert Garncarek tel. 601 978 082
W załączeniu Plan akcji zimowej z podziałem na rejony.

Plan akcji zimowej.pdf

3.Drogi gminne
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach
- w godz. urzędowania:     tel. 62 762 50 01 wew. 38
poniedziałek                : od 800 do 1600
od wtorku do piątku    : od 700 do 1500
kontakt interwencyjny : tel. 508 114 257

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 119