FERIE Z EKONOMIĄ

Realizacja projektu „FERIE Z EKONOMIĄ”

W dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”
a Gminą Szczytniki przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach
na  realizację projektu „FERIE Z EKONOMIĄ”
Oto kilka informacji na temat projektu:
Realizacja:
•rok szkolny 2017/2018 – od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r., (pierwszy tydzień ferii zimowych w 2018 r.);
•uczestnik projektu: Zespół Szkół w Szczytnikach (uczniowie II i III klas gimnazjum);
•cel projektu:  to projekt edukacji ekonomicznej, jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego. Jest on wynikiem doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, który przez ostatnie 6 lat cieszył się zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkoły rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Poprzez zabawę ma uczyć efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzenia planów oszczędzania i budżetów domowych. Dzięki temu może młodzież łatwiej poradzi sobie w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie.
•realizowany przez:
Fundację pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”
z siedzibą w Warszawie,
Gminę Szczytniki oraz Zespół Szkół w Szczytnikach.
•dofinansowany ze środków Funduszu.
    
Dwuetapowa realizacja projektu w szkole:
•Etap pierwszy – w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych w 2018 r. (tj. od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r.), obejmujący 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej. Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu w realizację zostanie zaangażowany student kierunku ekonomicznego lub pokrewnego, który będzie współprowadził zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział studenta ma na celu m.in. wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych ścieżek edukacyjnych.
•Etap drugi – w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych w 2018 r., jednak nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. obejmujący część dydaktyczną oraz projektowo – konkursową projektu, realizowaną przez uczniów pod opieką nauczyciela, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.
•Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone przez Panią Wiolettę Mikołajczyk - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Szczytnikach.
Do realizacji projektu ze strony Zespołu Szkół w Szczytnikach i Gminy zostanie nieodpłatnie udostępniona sala do prowadzenia zajęć, sala z dostępem do internetu oraz pomoc w organizacji zajęć m.in. bezpłatne kopiowanie/powielanie materiałów dydaktycznych dla uczniów.
Uczestnicy projektu będą mieli zorganizowany dowóz z i do miejsca zamieszkania (przed i po zajęciach). Godziny zajęć od 9.00 – 14.00. Zorganizowany zostanie również transport do lokalnego przedsiębiorcy oraz Narodowego Banku Polskiego Oddział w Kaliszu.
Na koordynatora projektu oraz kontaktu z Operatorem ze strony Gminy została wyznaczona p. Grażyna Kuchnicka – Kierownik referatu AO UG w Szczytnikach.

 Grażyna KuchnickaUrząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 975

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij