Absolutorium

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta.

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2017. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2017,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy - Markowi Albrechtowi.
Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy dochody osiągnięte przez Gminę wyniosły 35.917 tys. zł. a wydatki 37.573 tys. zł. i były mniejsze od planowanych o 1.167 tys. zł.,  w tym majątkowe 7.865 tys. zł. stanowiły 21% wszystkich wydatków. Pod wydatkami majątkowymi kryją się inwestycje będące w trakcie i zrealizowane w 2017, z których główne to przebudowy dróg gminnych na kwotę 3.030 tys. zł, dotacja na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 930 tys. zł., wydatki związane z budową dwóch sal gimnastycznych w Radliczycach i Marchwaczu – 2.240 tys. zł. oraz termomodernizacja budynków szkół Staw, Pośrednik, Sobiesęki Drugie  – 853 tys. zł. Deficyt  osiągnął poziom 1.656 tys. zł. i był mniejszy od planowanego o 308 tys. zł. Radni pogratulowali Wójtowi realizacji budżetu i uzyskania absolutorium, życząc dalszej owocnej współpracy. Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Augustyniak podkreślił, iż niezwykle ważnym osiągnięciem Wójta jest jego dbałość o równomierne rozłożenie inwestycji i rozwój wszystkich miejscowości na terenie całej Gminy. Wójt Gminy serdecznie podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom jednostek podległych za wsparcie i zaangażowanie w realizację ustawowych zadań gmin.

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 939

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij