DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2018

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2018

W tegorocznych dożynkach  niezwykle licznie uczestniczyli  nie tylko mieszkańcy gminy Szczytniki, ale także przyjezdni goście z całego regionu, sąsiednich gmin i innych odległych terenów. Niewątpliwie sprawiła to fantastyczna pogoda; po dwóch  z rzędu latach w deszczu, tym razem zawitało do Szczytnik słońce i jak zwykle  można było obejrzeć bogaty program artystyczny.
   Gminno-Parafialne Dożynki Gminy Szczytniki, organizowane w tym roku wspólnie z Parafią w Stawie wraz z proboszczem  Ks. prałatem Marianem Niemierem, rozpoczęły się w niedzielę 26 sierpnia od specjalnej dożynkowej Mszy Św. odprawionej w kościele pw. Św. Mikołaja w Stawie. We Mszy św.  uczestniczyły delegacje z chlebami z sołectw naszej gminy, jak również z sołectw gminy Błaszki, przynależnych do Parafii w Stawie.
   Po zakończeniu uroczystości kościelnych barwny korowód z bryczkami i pojazdami rolniczymi, przejechał na Plac  OSP w Szczytnikach, gdzie odbyła się  pozostała część święta wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy. Zgromadzonych przywitała Kapela Złote Kłosy prowadząca główną część obrzędu dożynkowego oraz Orkiestra Dęta OSP w Stawie, która odegrała „Rotę”.
   Gospodarze uroczystości Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Augustyniak powitali delegacje sołeckie i symbolicznie przyjęli chleby wypieczone z ziarna z tegorocznych zbóż. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele sołectw: Cieszyków, Kościany Lipka, Staw, Chojno, Główczyn, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Guzdek-Daniel, Iwanowice, Iwanowice Drugie, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Kuczewola, Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Murowaniec, Niemiecka Wieś, Popów, Pośrednik, Radliczyce, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Trzecie, Szczytniki, Trzęsów, a także właściciele piekarni z Borku Państwo Kaźmierczakowie. Wieniec dożynkowy przygotowało sołectwo Cieszyków. Korowód delegacji z chlebami zakończyli starostowie dożynek:

Pani  Renata Powązka, która od 2003 roku wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha, z czego 7,25 ha to własne grunty, a pozostałą część stanowi dzierżawa. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę tuczników, a obsiewane zboża - pszenica i jęczmień   w większości wykorzystywane są na potrzeby własne, czyli produkcję paszy dla zwierząt. Pozostała część przeznaczona jest na sprzedaż. Gospodarstwo wyposażone we własny park maszynowy  i sukcesywnie modernizowane może stanowić wzór dla innych rolników. Pani Renata Powązka od 2011 roku pełni funkcję sołtysa w miejscowości Cieszyków. Jako sołtys szybko reaguje na problemy i potrzeby lokalnej społeczności. Czynnie uczestniczy w działaniach mających na celu modernizację i rozwój sołectwa.

Pan Paweł Lesiecki od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rolnym wspólnie z rodzicami, które wraz z małżonką przejął w 2015 roku. Obecna powierzchnia gospodarstwa to 34,41 ha oraz 6,47 ha dzierżawy. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję ziemniaków. Pan Paweł Lesiecki na powierzchni 30 ha uprawia ziemniaki, z czego 3 ha pod agrowłókniną,  co umożliwia szybsze zbiory. Następnie na tej powierzchni sadzi buraki ćwikłowe, a na pozostałej powierzchni seler i obsiewa zboża jare, które  przeznaczone są na sprzedaż. Prowadzone gospodarstwo  rolne jest dobrym przykładem dla innych rolników. Niezwykły zapał do pracy, uczciwość i rzetelność, a także pomysłowość z pewnością wyróżnia Pana Pawła Lesieckiego jako rolnika.

   Za przekazane chleby podziękowanie złożył Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który w swoim wystąpieniu nawiązał również do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego: Tegoroczna uroczystość dożynkowa, wyrażająca miłość do polskiej Ziemi i dziękczynienie Bogu za symboliczny chleb pokrzepiający ciało i ducha -   wpisuje się chlubnie w Jubileusz 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wolność to wielki i bezcenny dar, o który trzeba się ciągle troszczyć; abyśmy mogli spokojnie żyć i pracować w naszej Ojczyźnie, aby nasze stoły zawsze mogły obfitować w najlepszy na świecie polski chleb.  Miłość do Ojczyzny, niezłomna wiara i oddana służba dla społeczności – to testament pozostawiony dla nas przez tych, którzy walczyli o naszą wolność nawet za cenę swojego życia. Święty Jan Paweł II - tak bliski mojemu sercu  – nauczał, iż naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny, wobec polskiej  Matki Ziemi jest obrona wolności i solidarna służba dla dobra Polski; i dlatego apelował do wszystkich Polaków „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu; jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich.” Przyjmijmy te słowa pełni odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, a nasza miłość do Matki Ziemi i szacunek do polskiego chleba niech inspirują nas do budowania jedności, do wzajemnej życzliwości i zgodnej współpracy pomimo różnych poglądów.  Bądźmy zawsze dumni z tego, że jesteśmy Polakami!
   Następnie chleby dożynkowe zostały  podzielone, a gospodarze i organizatorzy dożynek częstowali nimi wszystkich zgromadzonych na placu tak, aby tradycyjnie dla nikogo nie zabrakło polskiego chleba.
   Po części obrzędowej wręczono specjalne odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, jakie na wniosek Wójta Gminy Szczytniki nadał Minister Rolnictwa. Wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo: Marian Niedźwiedź z Antonina,  Małgorzata Nowak ze Szczytnik, Hieronim Piontczak z Mroczek Wielkich, Marek Świątek z Kuczewoli, Jacek Wietrzych z  Popowa, Józef Kędzia  z  Sobiesęk Pierwszych, Andrzej Wojtaszek z  Glówczyna.
   Podsumowując  dożynki  głos zabrał Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz gratulując udanej uroczystości. Do słów tych dołączył się także Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiecki. Odczytano również pismo,  jakie w specjalnym dożynkowym tonie do Wójta Gminy i organizatorów przekazała Wicewojewoda Wielkopolski Pani  Marlena Maląg oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Okolicznościowe listy do organizatorów i rolników naszej gminy skierowali także Minister Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz posłowie Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta, Tomasz Ławniczak i Wójt gminy Lisków Maria Krawiec.
   Potem nadszedł czas, by zgromadzeni na placu uczestnicy dożynkowego święta mogli skorzystać z obfitości biesiadnych stołów, które przygotowali: sołectwa Iwanowice  i Iwanowice Drugie; sołectwo Niemiecka Wieś; sołectwo Sobiesęki Pierwsze; sołectwo Sobiesęki Drugie; OSP Krowica Zawodnia wraz z mieszkańcami; sołectwo Główczyn; sołectwa Szczytniki i Popów; sołectwa Tymieniec, Gorzuchy i Mroczki Wielkie; sołectwa Staw, Cieszyków i Kościany-Lipka;  Grupa Okupniczanki z Sobiesęk Trzecich.
   W części muzyczno - biesiadnej na scenie w swoich koncertach zaprezentowali się: Kapela Złote Kłosy, Orkiestry Dęte OSP w Stawie i Iwanowicach wraz z grupą taneczną. Niezwykle liczna publiczność oczekiwała na koncert gwiazdy muzycznej  - legendarnej grupy BOYS z bardzo obecnie popularnego nurtu disco polo dance. Fani nie zawiedli się podczas godzinnego koncertu, słysząc wszystkie największe przeboje grupy, wspólnie tańcząc i śpiewając.  Po koncercie grupy BOYS trwała dalsza zabawa biesiadna, podczas której doskonale zaprezentowali się Kapela Dysonans i zespół SAVOY. I tak w tanecznych rytmach przed północą zakończyły się tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Szczytniki.
   Uroczystość na pewno nie udałaby się aż tak wspaniale gdyby nie pomoc:  wymienionych  sołectw przygotowujących pyszny poczęstunek; niezawodnych strażaków z jednostek OSP w Szczytnikach, Stawie, Krowicy Zawodniej, nadzorujących plac dożynkowy i miejsca parkingowe oraz całej grupy hojnych  sponsorów, którzy wsparli  przygotowanie uroczystości.  

(Mariusz Janiak i informacje z UG)

BARDZO DZIĘKUJEMY SPONSOROM GMINNO - PARAFIALNYCH DOŻYNEK GMINY SZCZYTNIKI!
1.    PHU Jurex p. Krzysztofa Nowaka ze Szczytnikach
2.    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szczytnikach
3.    PPHU RECO Remigiusz Kaźmierczak z Opatówka
4.    EKO-WIKING Wiesław Bartoszek i Janusz Nowak ze Szczytnik
5.    Zakład Usługowo-Produkcyjny „Rol-Dróg”   Rafał Świątek z Rajska
6.    PHU Weterynaria  w Szczytnikach Andrzej Kupaj i Jan Ziółkowski
7.    Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
8.    Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
9.    Zakład Budowlany Józef Biernat z Krowicy Zawodniej
10.    Centrum Rolno-Ogrodnicze Józef Chojnacki
11.    PHU MAJA II  z Józefowa
12.    Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. z Kalisza
13.    Agencja Ubezpieczeniowa PZU Juszczak i Militowski
14.    Ubój i Sprzedaż Drobiu Sprzedaż Mięsa i Wędlin Krzysztof Banasiewicz ze Szczytnik
15.    Pan Wiktor Piętka z Rajska
16.    Apteka ZDROWIE Sp. j. z Opatówka Apteka Szczytniki
17.    Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze  Barbara i Roman Kopeć z Trzęsowa
18.    Firma Handlowa DAVI E.  p. Elżbieta Szczepaniak Centrum Handlowe Staw-Iwanowice
19.    Handel ART. do Produkcji Rolnej Brzeziny Filipowska Krystyna i Jerzy
20.    Grupa Producentów Owoców i Warzyw BIOTOMA Sp. z o.o. Andrzej Winowicz z Mroczek Małych
21.    Andrzej Kliber Sklep Wielobranżowy w Radliczycach
22.    Renowacja Pianin i Fortepianów PIANOWERA Arkadiusz Jakubek Krowica Zawodnia
23.    Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” ze Szczytnik
24.    Lidia Horti Logistic z Opatówka
25.    Piekarnia Sezam P. Janusz Jakubek  z Radliczyc
26.    Piekarnia P. Krzysztof Kaźmierczak z Borku
27.    Piekarnia P. Małgorzaty i Radosława Jasińskich z Aleksandrii
28.    P. Stanisław Nowak ze Szczytnik
29.    P. Zbigniew Mielcarek  z Sobiesęk Drugich
30.    P. Kazimierz Młynek  z  Sobiesęk Drugich
31.    Restauracja Polanin w Szczytnikach

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 074

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij