Spotkanie z Sołtysami

Spotkanie z sołtysami

W dniu 3 października 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach odbyło się spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Szczytniki.
Pan Marek Albrecht – Wójt Gminy Szczytniki wraz z Zastępcą p. Dariuszem Wawrzyniakiem w imieniu władz samorządowych Gminy Szczytniki powitał wszystkich zaproszonych i przybyłych na spotkanie Sołtysów. Mimo, iż 4-o letnia kadencja sołtysów (2015-2019) upływa w przyszłym roku, p. Wójt na zakończenie jego 4-letniej kadencji oraz kadencji Rady Gminy Szczytniki (2014-2018),  podziękował sołtysom za odpowiedzialną  i pełną poświęcenia pracę na rzecz własnego sołectwa. Pozostając z wyrazami szacunku życzył im realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz Gminy oraz sukcesów, zadowolenia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
    W następnej części spotkania Pan Wójt przedstawił porządek spotkania i złożył sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2014-2018 z uwzględnieniem pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych na cele inwestycyjne.
    Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat remontu i budowy dróg w przyszłej kadencji Rady Gminy i Wójta 2018-2023, a nie zakończonych. Poruszono również temat wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatku.
–    p. Wójt odpowiedział, że nie zakończone inwestycje pozostawia do realizacji Wójtowi wybranemu na nową kadencję, gmina Szczytniki będzie również uczestniczyła w kosztach budowy drogi powiatowej przez las – Sobiesęki Drugie do Brzezin na odcinku ok. 800 m.
–    p. Zastępca odpowiedział, że z perspektywy czasu podatek płacony u sołtysa będzie zanikał,  ponieważ większość wpłat podatnicy płacą w banku, gminie oraz dokonują płatności w wersji elektronicznej z własnego rachunku bankowego ale są tacy, którzy płacą u sołtysa. Być może będzie zwiększona dieta dla sołtysa i wynagrodzenie będzie za wykonywanie określonych czynności jako sołtysa i nie będzie  tak zróżnicowane.
    Następnie p. Wiesław Wróbel – jako radny i prezes stowarzyszenia sołtysów gminy Szczytniki podziękował p. Wójtowi za owocną współpracę w okresie 4-o letniej kadencji na rzecz sołectw i mieszkańców gminy oraz zaproponował w przyszłym roku w marcu 2019 r. kiedy już ukonstytuują się nowe organy: uchwałodawczy – Rada Gminy Szczytniki i wykonawczy – Wójt Gminy po wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.,  na święto Sołtysa, wspólne spotkanie integracyjne i inauguracyjne nowej władzy z pożegnaniem sołtysów którzy zakończą swoją działalność w 2019 r.  i tych którzy zostaną wybrani na nową kadencję 2019-2023.
    Po zakończonej dyskusji p. Wójt wręczył wszystkim sołtysom pamiątkowe tabla na zakończenie kadencji i zaprosił wszystkich do oddania głosu w wyborach 21 października 2018 r.
Poprosił o zabranie kurend i obwieszczeń dotyczących wyborów samorządowych nowej kadencji.


Grażyna Kuchnicka

 
Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 150

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij