Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Szczytniki

W dniu 18 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu odbyły się Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainaugurowane hymnem państwowym.  
Na początku uroczystości Dyrektor szkoły Honorata Szymańska powitała wszystkich uczestników w następującym gronie: Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht;  Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak; Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg; Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal; Radny i członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Benedykt Owczarek; Dyrektor Delegatury KO w Kaliszu Violetta Słupianek; Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz Wawrzyniak; Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak; Radni Gminy Szczytniki: Danuta Świątek, Urszula Młynek, Wioletta Balcerczyk, Paweł Domagała,  Maciej Ziółkowski,  Dariusz Spychała, Tadeusz Buchwald, Andrzej Kupaj, Tomasz Leszka, Wiesław Wróbel, Piotr Szczepaniak, Piotr Zimny, Kazimierz Bączyk i Roman Siciarek; Komendant gminny OSP w Szczytnikach Jerzy Majas; Prezes OSP w Krowicy Zawodniej Arkadiusz Jakubek; sołtysi: Janina Kwaśniewska, Krzysztof Wójtowicz, Bogusław Jaśkiewicz; Dyrektor Biblioteki Gminnej w Szczytnikach Małgorzata Majas; Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach Janina Nowak; Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Anna Przybylska; Przewodnicząca Rady Rodziców miejscowej szkoły Barbara Nowak;  Kierownicy referatów UG w Szczytnikach: Grażyna Kuchnicka i Elżbieta Biernat;  zasłużony społecznik Mieczysław Walczykiewicz; Mieczysław Juraszek – darczyńca wielu tomów książek do miejscowej biblioteki szkolnej;  Prezes Akcji Katolickiej w Parafii  Rajsko i ceniony fotograf Robert Lis; przedstawiciele: Policji, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów;  grono pedagogiczne, pracownicy, rodzice, uczniowie i przedszkolaki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Bogdan Augustyniak, który  otwierając uroczystą sesję - odczytał stanowisko Rady Gminy Szczytniki na temat jubileuszowych obchodów, podkreślając duże znaczenie tego wydarzenia historycznego. Potem wystąpił Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, który nawiązując do odzyskania przez Polskę niepodległości, wspomniał również o ogromnym znaczeniu „cudu nad Wisłą” oraz bohaterstwie naszych rodaków i naszych powinnościach wobec Ojczyzny:  „Iluż polskich bohaterów pochowała  nie tylko nasza polska ziemia, ileż łez wylały matki Polki; jakże wielką cenę musieliśmy zapłacić za wolność.  To wszystko skłania nas do oddawania wielkiej czci tym, którzy polegli za wolną Ojczyznę; ale też zobowiązuje do wiernego służenia Polsce w czasach pokoju, do szukania dobrych rozwiązań niezależnie od różnych poglądów.”
W kolejnej części obchodów uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Krzysztofa Pietrzykowskiego, Małgorzaty Gajewskiej i Agnieszki Pogorzelec. Godny podkreślenia jest fakt, iż scenariusz do tego przedstawienia napisany przez nauczyciela Krzysztofa Pietrzykowskiego został nagrodzony przez ODN w Kaliszu. Patriotyczne sceny, związane również z historią Marchwacza i  rodziną Niemojowskich;  przeplatane wspaniale dobranymi utworami muzycznymi – poruszyły serca wszystkich uczestników uroczystości; co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych owacjach  oraz pięknych wystąpieniach przybyłych gości: Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg, Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka i Starosty Powiatu Kaliskiego Krzysztofa Nosala. Miłym gestem było także przywiezienie w darze dla szkoły przez Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka piłek z okazji niedawnego oddania do użytku nowej sali gimnastycznej, a wcześniej przekazanie nagród konkursowych dla przedszkolaków.
Nowa sala gimnastyczna w Marchwaczu została poświęcona w dniu 6 czerwca br. podczas XVI Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej przez JE Księdza Biskupa Edwarda Janiaka; więc podczas październikowej uroczystości powinnością społeczności szkolnej było podziękowanie za tę salę gminnemu samorządowi poprzez wręczenie okolicznościowych dyplomów i albumów.  Podziękowania wraz z pluszowymi misiami zostały przekazane również Wicewojewodzie Marlenie Maląg i Posłowi Tomaszowi Ławniczakowi; a także kierownikowi referatu UG w Szczytnikach zajmującego się inwestycjami - Elżbiecie Biernat.  Dyrektor szkoły,  przekazując upominkowe pluszowe misie, w imieniu społeczności szkolnej pogratulowała również nauczycielom:  Małgorzacie Gajewskiej, która w tym właśnie dniu odebrała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Alicji Łukackiej, której został przyznany Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Wspomniała także, z upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki,  o jeszcze dwóch innych nagrodzonych nauczycielach w gminie w tym roku, do których należą: Joanna Łaska  (nagroda WKO) i Jolanta Leszka (Medal Srebrny) z Zespołu Szkół w Iwanowicach.
W trakcie uroczystości zostały również ogłoszone wyniki konkursów gminnych ogłoszonych przez Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta w związku z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Laureatami Gminnego Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków „Moja mała Ojczyzna” zostali: I miejsce - Katarzyna Dorabialska ZS w Stawie (opiekun: Elżbieta Żubrowska); II miejsce - Lena Szymańska ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Agnieszka Szczęsna); III miejsce  -  Gabriela Matuszczak ZS w Radliczycach (opiekun: Emilia Strzelec). Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych „Moja Ojczyzna Polska” to: I miejsce - Mikołaj Szymański ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Jolanta Łuczak); II miejsce - Gabriela Dorabialska ZS w Stawie (opiekun: Kinga Kurczyńska); III miejsce - Kacper Sobkowiak ZS w Iwanowicach (opiekun: Elżbieta Bednarek). Miano laureatów Gminnego Konkursu Literackiego dla Uczniów Klas 4-6 Szkół Podstawowych „Kocham Polskę” uzyskali: I miejsce - Nadia Olejnik ZS w Radliczycach (opiekun: Karolina Kisiurska); II miejsce - Angelika Wojtczak ZS w Szczytnikach (opiekun: Anna Dryka); III miejsce - Aleksandra Łańduch  ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Małgorzata Pietrzykowska). W gronie laureatów gminnego Konkursu Historycznego dla Uczniów Klas 7-8 Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych „Mój bohater z dziejów odzyskania przez Polskę Niepodległości”/ „Mój bohater Powstania Wielkopolskiego” znaleźli się: I miejsce - Liliana Gajewska ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski); II miejsce - Małgorzata Płóciennik ZS w Stawie (opiekun: Justyna Domagalska) i Filip Jędrzejewski ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski); III miejsce - Daria Drewniak  ZS w Szczytnikach (opiekun: Emilia Chróstek),  Marita Michalska  ZS w Iwanowicach (opiekun: Wioletta Mikołajczyk) i Magdalena Nowak  ZS im. Jana Pawła II w Marchwaczu (opiekun: Krzysztof Pietrzykowski).
Na pamiątkę tak wyjątkowego jubileuszu, przed szkołą został posadzony dąb niepodległości  - przez Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta i Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki Bogdana Augustyniaka, z udziałem Radnych Gminy Szczytniki.
Po uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, podczas którego snując patriotyczne refleksje, wyrażali jednocześnie swój podziw i uznanie dla szkolnych aktorów i ich nauczycieli.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości; a także tym, którzy uczestniczyli w tak ważnych gminnych obchodach. Jesteśmy przekonani, iż wyjątkowy patron Jan Paweł II hojnie wynagrodzi każdemu za każdą chwilę poświęconą dla dobra innych i naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że Polska potrzebuje naszych serc i naszych rąk; wierności nieprzemijającym ideałom i mądrości w naszych słowach i czynach.

Honorata Szymańska


 
Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 156

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij