Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta

  • Aktualności

Rada Gminy Szczytniki bez zarzutów oceniła pracę Wójta oraz wykonanie budżetu za rok 2019. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szczytniki z wykonania budżetu za rok 2019,  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, oraz pozytywną ...

Czytaj dalej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2020 – 2023

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht zaprasza wszystkich zainteresowanych na  spotkanie podsumowujące pracę nad dokumentem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki. Spotkanie odbędzie się 04 sierpnia o godzinie 16.00 w sali OSP w Szczytnikach. Podczas spotkania zostanie przedstawiony ...

Czytaj dalej

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego w miejscowości Górki z przeznaczeniem pod budowę niepublicznego domu opieki społecznej dla osób starszych

  • Aktualności

(więcej...)

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

  • Aktualności

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji ...

Czytaj dalej

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

  • Aktualności

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub ...

Czytaj dalej

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE SZCZYTNIKI PRZEPROWADZONYCH W DNIU 28 CZERWCA 2020 r.

  • Aktualności

Ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w % od najwyższego do najniższego wyniku poparcia w Gminie Szczytniki

Wyborcy ...

Czytaj dalej

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W SZCZYTNIKACH

  • Aktualności

Drodzy mieszkańcy gminy Szczytniki zwykle to my strażacy staramy się dać z siebie wszystko, lecz tym razem to my prosimy was o pomoc. Jak zapewne wiecie za najlepszą frekwencję wyborczą w II turze wyborów MSWiA przekaże 49 ...

Czytaj dalej

Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg w Gminie Szczytniki na temat „Tarczy antykryzysowej i programów społecznych”

  • Aktualności

   Pierwszego lipca bieżącego roku mieszkańcy gminy spotkali się z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg. Reprezentację rządu przywitał na swoim terenie Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. W swoim wystąpieniu Pan ...

Czytaj dalej

KURENDA

  • Aktualności

Urząd Gminy W Szczytnikach uprzejmie informuje, że w dniu 01 lipca br. od godz. 8.00 do godz. 15.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Gorzuchy, Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Grab, Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Pieńki, Radliczyce, Trzęsów.

Przerwa w dostawie ...

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

  • Aktualności

Dnia 1.07.2020r. o godz. 16 odbędzie się spotkanie z Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg  w OSP Szczytniki. W temacie spotkania Tarcza Antykryzysowa   i Programy Społeczne. Wszystkich mieszkańców gminy ...

Czytaj dalej