Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Kurendy i obwieszczenia

K U R E N D A

IOŚ.6733.12.2019                                                               Szczytniki,dn. 31 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 12.2019 znak IOŚ.6733.12.2019 wydaną w dniu 31 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, na terenie położonym w miejscowości Marchwacz Kolonia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 237/3, 237/4, 237/5, 232/2, 222/2, 233/2, 237/7, 237/8 (obręb Marchwacz Kolonia) i w miejscowości Krowica Zawodnia oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr  345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia).

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht

 


K U R E N D A

IOŚ.6733.10.2019                                                             Szczytniki, dn. 10 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 10.2019 znak IOŚ.6733.10.2019 wydaną w dniu 10 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz ? dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

IOŚ.6733.11.2019                                   Szczytniki,dn.09 grudnia 2019 roku

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 11.2019 znak IOŚ.6733.11.2019 wydaną w dniu 09 grudnia 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu ? dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Majewskiego zam. 62-800 Kalisz ul. Wyspiańskiego 36 z dnia 04 listopada 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie położonym w obrębie geodezyjnym  Krowica Zawodnia ? dz. nr 345/5, 59/3, 60, 345/4, 61/2, 62/2, 59/8, 61/1 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki
i na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Marchwacz Kolonia? dz. nr 197, 227, 229, 230, 231, 232/1, 233/1, 233/2 237/3, 237/4, 237/5, 237/7, 237/8(obręb Marchwacz Kolonia) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez  Pana Zenona Katarzyniaka ul. Robotnicza 32-40/49, 62-800 Kalisz  z dnia 07 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz ? dz. nr 95, 79, 80, 82, 84, 98/1, 98/2, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 105 (obręb Borek Książęcy) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 9.2019 znak IOŚ.6733.9.2019 wydaną w dniu 07 listopada 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3101, w tym wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi
(dziewięć anten sektorowych - rozsiewczych, sześć anten radioliniowych - parabolicznych), budowie przyłącza energetycznego, (inwestycja nie zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
na terenie położonym w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 20/1 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki Reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 10 października 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie, rozbudowie o schody zewnętrzne i nadbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego(żłobka) na terenie położonym w Marchwaczu ? dz. nr 45/2 (obręb Krowica Zawodnia) gm. Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 8.2019 znak IOŚ.6733.8.2019 wydaną w dniu 29 października 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie położonym w Chojnie ? dz. nr 42, 41, 128, 2, 39, 37, 35, 1, 32, 30, 28, 27, 38, 29, (obręb Chojno)gm. Szczytniki i w Szczytnikach dz.  340/1, 340/2 (obręb Szczytniki) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht


K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez  Centrum Usług Os. Jagiellońskie 82/2, 61-218 Poznań  Panią Monikę Mańkowską ? Woźniak  z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki


K U R E N D A

     Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Kościuszków 4E, 63-460 nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki


Drukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.