LUDNOŚĆ

Ilość mieszkańców w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Szczytniki:

Stan na dzień 31 grudnia 2021r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2020r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. (więcej...)

Stan na dzień 31 grudnia 2018r. (więcej...)