Urząd czynny Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

       Na sesji Rady  w dniu 19 stycznia 2023r. Radni Gminy Szczytniki jednogłośnie podjęli  Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2023r..   Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht i Skarbnik Gminy Małgorzata  Bloch szczegółowo przedstawili projekt budżetu . W dyskusji doprecyzowano i omówiono zakres zadań, nowe inwestycje oraz strukturę wydatków i dochodów budżetowych. Projekt Budżetu, Wielkoletnia Prognoza Finansowa i możliwość sfinansowania deficytu uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

       Planowane dochody wynoszą 45.168.350,81-zł, w tym dochody bieżące  33.956.463,16-zł.  i dochody majątkowe 11.211.887,65-zł co stanowi prawie 29 % wszystkich dochodów. Natomiast wydatki  wyniosą  49.605.379,80 -zł,  w tym bieżące 33.387.056,32-zł. i majątkowe 16.218.323,48-zł. co stanowi ponad 32% wszystkich wydatków. Budżet przewiduje deficyt w wysokości 4.437.028,99-zł. który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz kredytem bankowym. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2024r. to 10.238.243,03zł. tj. 22,66% planowanych dochodów.  Najważniejsze wydatki majątkowe ujęte w budżecie to: poprawa stanu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik; kompleksowa  przebudowa dróg gminnych: Tymieniec Kąty, Tymieniec Jastrząb, Staw, Sobiesęki Trzecie, Pieńki, Kornelin, Mała Gmina, Kobylarka – Staw; termomodernizacja budynku GOPS.  W budżecie przewidziano także środki na zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Joance, Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz dotację dla OSP w Stawie  na zakup nowego samochodu bojowego.       


Drukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: bok@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.