Urząd czynny Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Informacje o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że rozpoczyna kontrole* nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.   w zakresie:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Każda posesja zgodnie z przepisami* musi zostać skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki częstotliwość odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna odbywać się nie rzadziej niż dwa razy
w roku
, a z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w roku.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Szczytniki. Wykaz na stronie: https://bip.szczytniki.ug.gov.pl/ochrona-srodowiska/rejestry-i-wykazy/434-wykazy

Harmonogram kontroli na lata 2023/2024 na stronie:

https://bip.szczytniki.ug.gov.pl/wladze-gminy/wojt/rejestr-zarzadzen/zarzadzenia-wojta-gminy-szczytniki-2023-r

Ze względu na dużą ilość nieruchomości termin kontroli może ulec zmianie. Niezrealizowane kontrole w danym okresie będą realizowane w następnym.

Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.

W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletu wymaganych dokumentów mogą one zostać dostarczone do organu kontrolującego w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Gminy Szczytniki, Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 osobiście,  poprzez Pocztę Polską, a także mogą być przesłane w formie elektronicznej poprzez ePUAP. W trakcie trwania kontroli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dostarczenia brakujących dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z kontrolującym.

         Sekretarz Gminy

/-/  Dariusz Wawrzyniak

 

 

* Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust.1 pkt 2, art. 5a, art. 5aa, art. 5ab, art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) ;  art. 13  ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. poz. 1549)

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 10.06.23r. w Kaliszu w Przychodni „Nowy Świat” na ul. Nowy Świat 35a.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od godz. 9 do 15)

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie!

Zespół Zdrowa Aorta

Baner Zdrowa Aorta

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Wazny komunikat 1024x458

Zaproszenie na badania profilaktyczne znamion w ramach programu "STOP CZERNIAK"

Urząd Gminy w Szczytnikach zaprasza osoby w wieku od 50-64 lat na bezpłatne badania  profilaktyczne znamion „Stop Czerniak”.
Rejestracja na badania  pod nr tel. 800 808 006 lub 731 541 455

Terminy: 09.05.2023 r. godz. 12:00 - 17:00  sala OSP Szczytniki

UWAGA!!!!!

Osoby, które korzystały już z projektu nie mogą ponownie wziąć w nim udziału. 

Osoby, które nie mieszczą się w określonej grupie wiekowej mogą wykonać badania odpłatnie, 
koszt 150 zł

Czerniak

Podkategorie

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.