Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Gminy Szczytniki realizowane jest badanie Uczenie się osób dorosłych (UD).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Informacja ogólna o badaniu:

Międzynarodowe badanie Uczenie się osób dorosłych (Adult Education Survey), jest jednym z elementów systemu tworzącego statystyki dotyczące uczenia się osób dorosłych w Europie. Za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego uważane jest stałe, trwające przez całe życie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. Dlatego zagadnienie uczenia się osób dorosłych zajmowało i zajmuje obecnie znaczącą pozycję w wielu strategiach i programach polityki europejskiej, takich jak strategia Lizbońska, strategia „Europa 2020” i będący ich kontynuacją „Plan działania dla wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”. Badanie Uczenie się osób dorosłych odbywa się co 6 lat. Jest to już czwarta edycja tego badania.

Termin realizacji badania:

01.02 – 31.03.2023 r.

Metoda realizacji badania:
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
Zakres zbieranych informacji:
 • uczestnictwo osób w wieku 18-69 lat w edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczeniu się nieformalnym, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi,
 • koszty, czas poświęcony na edukację powody i korzyści z jej podjęcia,
 • dostęp do informacji o możliwościach uczenia się, trudności uniemożliwiające bądź ograniczające uczestnictwo w kształceniu, znajomość języków obcych oraz stan zdrowia respondenta.
Dane osobowe zbierane w badaniach:
 1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Wnioski płynące z badania będą brane pod uwagę przy podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów społecznych. Wyniki badania służą również do monitorowania realizacji strategii rozwojowych w zakresie edukacji i polityki szkoleniowej.

Gdzie można znaleźć wyniki badań?
  • Strona internetowa:

Baza danych Eurostatu

  • Informacja sygnalna:

Kształcenie dorosłych w 2016 roku

  • Publikacja:

Kształcenie dorosłych 2016

  • Inne:

Education at a Glance 2021 publikacja OECD

244341583 168816752103094 2545098498548690279 n


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
 • Poniedziałek  
 • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.