Urząd czynny Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

W okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w Gminie Szczytniki po raz kolejny realizowany będzie Projekt „Szkolny Klub Sportowy”, którego uczestnikami będzie Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach oraz Szkoła Podstawowa w Radliczycach.

Program Szkolny Klub Sportowy  to  działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

     Celem programu jest:

     1.  Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

      2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

      3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

      4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

      5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

      6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

      7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

      8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

      9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

      Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Ideą programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Do zrealizowania 70 jednostek ćwiczebnych.

      Minimalne koszty udziału w programie pokrywa szkoła z własnego budżetu. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego w danej szkole i otrzymujący wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia 60 zł brutto za jedną jednostkę zajęć (60 minut). Zobowiązanie pokrywa Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu.

Życzymy wszystkim uczestnikom miłych wrażeń sportowych.

Grażyna Kuchnicka

SKS


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.