Urząd czynny Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że rozpoczyna kontrole* nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.   w zakresie:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Każda posesja zgodnie z przepisami* musi zostać skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki częstotliwość odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna odbywać się nie rzadziej niż dwa razy
w roku
, a z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w roku.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Szczytniki. Wykaz na stronie: https://bip.szczytniki.ug.gov.pl/ochrona-srodowiska/rejestry-i-wykazy/434-wykazy

Harmonogram kontroli na lata 2023/2024 na stronie:

https://bip.szczytniki.ug.gov.pl/wladze-gminy/wojt/rejestr-zarzadzen/zarzadzenia-wojta-gminy-szczytniki-2023-r

Ze względu na dużą ilość nieruchomości termin kontroli może ulec zmianie. Niezrealizowane kontrole w danym okresie będą realizowane w następnym.

Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.

W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletu wymaganych dokumentów mogą one zostać dostarczone do organu kontrolującego w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Gminy Szczytniki, Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 osobiście,  poprzez Pocztę Polską, a także mogą być przesłane w formie elektronicznej poprzez ePUAP. W trakcie trwania kontroli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dostarczenia brakujących dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z kontrolującym.

         Sekretarz Gminy

/-/  Dariusz Wawrzyniak

 

 

* Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust.1 pkt 2, art. 5a, art. 5aa, art. 5ab, art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) ;  art. 13  ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. poz. 1549)


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.