Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit.a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu na sesji w dniu 8 listopada 2023 r. przez Radę Gminy Szczytniki Uchwały Nr LXIX / 359 / 2023 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki na lata 2023 – 2030.

Na podstawie przepisów ww. ustawy Pełnomocnik Wójta Gminy Szczytniki Pan Piotr Nowakowski wystąpił z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu nowego dokumentu - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki na lata 2023-2030.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 02.10.2023 r. ( znak WOO-III.410.744.2023.AM.1) oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Poznaniu w piśmie z dnia 18.09.2023 r. (znak DN-NS.9011.983.2023) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN dla Gminy Szczytniki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Szczytniki ma za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarzadzania energią na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego
i energetycznego Gminy. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągniecia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Ponadto PGN, w nowej perspektywie finansowej środków unijnych na lata 2021-2027, umożliwia Gminie Szczytniki pozyskanie dofinansowania na realizację działań związanych m.in.
z modernizacją energetyczną budynków, czy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii oraz innych przedsięwzięć.

W załączeniu dokumenty, z którymi można się zapoznać:

1. Uchwała Nr LXIX / 359 / 2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczytniki na lata 2023 – 2030;

2. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN dla Gminy Szczytniki;

3.Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN dla Gminy Szczytniki;

 

Grażyna Kuchnicka

 

 


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.