USUWANIE AZBESTU

 


2024

Urząd Gminy Szczytniki informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informacji o naborze wniosków w ramach Programu pn.: ”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” właściciele nieruchomości, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą składać „Informacje o zamiarze wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2024 r.

Powyższe Informacje są niezbędne do złożenia przez Gminę Szczytniki wniosku o uzyskanie dofinasowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczytniki w ramach ww. Programu.

Dofinansowanie przedsięwzięcia będzie obejmować odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej gminy Szczytniki www.szczytniki.ug.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Szczytniki. Informację należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Szczytniki pokój nr 2 lub przez ePUAP w nieprzekraczalnym terminie od 29.01.2024r. do 14.02.2024r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 5971728.

WNIOSEK DO POBRANIA