Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00


Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz

tablica unijna polski lad budowa otwartej strefy aktywnosci marchwacz 180x120CM page 00011

Plac zabaw

W dniu 29 kwietnia 2024 r. dokonano odbioru prac, polegających na budowie otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz. W ramach zadania wykonano m.in. urządzenia siłowni plenerowej, strefy relaksu (stoły do gier: w piłkarzyki, szachy) oraz placu zabaw (zestaw zabawowy, urządzenia sprawnościowe).

Wykonawcą prac była firma HAPPY s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys, ul. Ogrodowa 31,  21-003 Ciecierzyn.

Całkowita wartość zadania wyniosła  159 999,00 zł.

Gmina Szczytniki na realizację inwestycji  otrzymała pomoc finansową ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 155 820,00 zł.

Grażyna Sowa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę stawu w miejscowości Szczytniki

11 czerwca 2021 r. ogłoszono wyniki naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ? Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w miejscowości Szczytniki.

W ramach  inwestycji zostanie przebudowany zbiornik wraz z remontem zastawki piętrzącej i urządzeń spustowych o powierzchni około 11 200 m2. Skarpy zbiornika zostaną obsiane trawą i umocnione kiszką faszynową. Wlot i wylot rowu do zbiornika zostanie umocniony narzutem kamiennym. Na istniejącej na zbiorniku wyspie (siedlisku ptaków) skarpy zostaną uformowane i umocnione kamieniem.

Szacowany koszt inwestycji: 347 307,86 zł.

Grażyna Sowa


Przebudowa dróg w miejscowościach Szczytniki, Popów i Radliczyce

31 marca 2021 r. ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ? Gmina Szczytniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej dł. 2,385 km poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu pobocza tłuczniem, budowę chodnika o dł. 0,26 km.. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową zdecydowanie poprawi warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańcom, dzieci dowożonych i dochodzących do szkoły w Radliczycach. Utwardzenie dróg to bezproblemowy dojazd karetki pogotowia i straży pożarnej.

Szacowany koszt inwestycji: 890 000,00 zł.

Grażyna Sowa


Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin ? Popów

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin ? Popów o łącznej długości 2,940 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000,00 zł.

Zadanie obejmuje  poszerzenie jezdni do 5 m, wykonanie nowej nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy o szer. 0,75 tłuczniem, budowę na dł. 400 m w mc. Korzekwin chodnika o nawierzchni asfaltowej. Na drodze powstaną cztery perony autobusowe i dwa wyniesione przejścia dla pieszych z System Aktywnej Informacji Wizualnej. Droga stanowi połączenie dwóch dróg powiatowych 4623P i 4631P i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Korzekwina, Popowa, Kuczewoli, Włodzimierza.

Grażyna Sowa


Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka

W dniu 2 grudnia 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka o długości 1,135 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót budowlanych wyniosła 563 528,07  zł,  z czego 398 975,00 zł stanowią środki finansowez Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5,5 m z utwardzonymi poboczami o szerokości 2x0,75 m, oznakowaniem pionowym i poziomym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawił standard techniczny drogi.


Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw ? Szczytniki

W dniu 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac, polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Staw ? Szczytniki o długości 3,648 km. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Wartość robót wyniosła 1 768 916,03 zł,  z czego:  1 061 349,60 zł stanowią środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 410 454,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 5 m z utwardzonymi poboczami, nowym chodnikiem z kostki granitowej i płyt betonowych, oznakowaniem pionowym.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększył się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawił standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz skrócił się czas przejazdu pomiędzy miejscowościami Staw i Szczytniki.


Drukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
  • Poniedziałek  
  • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.