JAKOŚĆ WODY

Stacja Uzdatniania Wody w Szczytnikach

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Szczytniki

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Szczytniki

Wyniki badań wody 2022 - Szczytniki

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 08.04.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Szczytniki

Wynik badań jakości wody z dnia 20.03.2019 r. - wodociąg  Szczytniki

Stacja Uzdatniania Wody w Mroczkach Wielkich

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Mroczki Wielkie

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Mroczki Wielkie

Wyniki badań wody 2022 - Mroczki Wielkie

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 04.02.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Mroczki Wielkie

Wynik badań jakości wody z dnia 20.03.2019 r. - wodociąg  Mroczki Wielkie

Stacja Uzdatniania Wody w Radliczycach

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Radliczyce

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Radliczyce

Wyniki badań wody 2022 - Radliczyce

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 04.02.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 01.10.2019 r. - wodociąg Radliczyce

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Radliczyce

Stacja Uzdatniania Wody w Iwanowicach

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Iwanowice

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Iwanowice

Wyniki badań wody 2022 - Iwanowice

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 08.04.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 24.04.2019 r. - wodociąg Iwanowice

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Iwanowice

Stacja Uzdatniania Wody w Stawie

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Staw

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022- Staw

Wyniki badań wody 2022 - Staw

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 19.06.2019 r. - wodociąg Staw

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Staw