JAKOŚĆ WODY

Wyniki badań wody pobranej w dniu 14.11.2023 roku

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczytniki w 2022 roku

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Szczytnikach

 Wyniki badań jakości wody - Marzec 2024 - wodociąg Szczytniki

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2024r. - wodociąg Szczytniki

Wyniki badań jakości wody - Lipiec 2023 - wodociąg Szczytniki

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2023 - wodociąg Szczytniki

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Szczytniki

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Szczytniki

Wyniki badań wody 2022 - Szczytniki

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 08.04.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Szczytniki

Wynik badań jakości wody z dnia 20.03.2019 r. - wodociąg  Szczytniki

 

Stacja Uzdatniania Wody w Mroczkach Wielkich

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2024 - wodociąg Mroczki Wielkie

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2024r. - wodociąg Mroczki Wielkie

Wyniki badań jakości wody - Lipiec 2023 - wodociąg Mroczki Wielkie

Przydatność wody - wodociąg Mroczki Wielkie 02.06.2023

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2023 - wodociąg Mroczki Wielkie

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Mroczki Wielkie

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Mroczki Wielkie

Wyniki badań wody 2022 - Mroczki Wielkie

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 04.02.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Mroczki Wielkie

Wynik badań jakości wody z dnia 20.03.2019 r. - wodociąg  Mroczki Wielkie

 

Stacja Uzdatniania Wody w Radliczycach

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2024r. - wodociąg Radliczyce

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2024r. - wodociąg Radliczyce

Wyniki badań jakości wody - Lipiec 2023 - wodociąg Radliczyce

Przydatność wody - wodociąg Radliczyce 02.06.2023

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2023 - wodociąg Radliczyce

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Radliczyce

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Radliczyce

Wyniki badań wody 2022 - Radliczyce

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 04.02.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 01.10.2019 r. - wodociąg Radliczyce

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Radliczyce

 

Stacja Uzdatniania Wody w Iwanowicach

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2023 - wodociąg Iwanowice

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2024r. - wodociąg Iwanowice

Wyniki badań jakości wody - Lipiec 2023 - wodociąg Iwanowice

Wyniki badań jakości wody - Marzec 2023 - wodociąg Iwanowice

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Iwanowice

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022 - Iwanowice

Wyniki badań wody 2022 - Iwanowice

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Sprawozdanie badań z dnia 08.04.2020

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 24.04.2019 r. - wodociąg Iwanowice

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Iwanowice

 

Stacja Uzdatniania Wody w Stawie

Wyniki badan jakosci wody - Marzec 2024 - wodociag Staw

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2024r. - wodociąg Staw

Wyniki badań jakości wody - Lipiec 2023 - wodociąg Staw

Przydatność wody - wodociąg Staw 02.06.2023

Wyniki badan jakosci wody - Marzec 2023 - wodociag Staw

Wynik badań jakości wody - Styczeń 2023r. - wodociąg Staw

Okresowa ocena jakości wody 21.12.2022- Staw

Wyniki badań wody 2022 - Staw

Okresowa ocena jakości wody z dnia 23.12.2021

Okresowa ocena jakości wody

Wynik badań jakości wody z dnia 19.06.2019 r. - wodociąg Staw

Wynik badań jakości wody z dnia 23.04.2019 r. - wodociąg Staw