STRATEGIA I PLAN ROZWOJU

Dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytnik na lata 2014-2020